రాజీ, నిర్మల, అత్తయ్య, కు ఈత నేర్పిన అనుభవం Part 2

రెండు నేను ఉన్నను అనే సిగ్గు అనుకుంటా , ఎప్పుడైతే రాజి , మరి మరీ పిలిచిందో అప్పుడు తను లేచి కొట్టం లోకి వెళ్లి తన వోని తీసేసి అలాగే జాకెట్ మీద టి షర్టు వేసుకొని వచ్చింది. తన రొమ్ములు రాజి కంటే పెద్దవి ఆ టి షర్టు మీద ఎత్తుగా తెమ్టింగా కనబడ సాగాయి. కింద పొడుగు లంగా వేసుకొని వచ్చింది. తను కిందకు దిగుతుంటే రాజి వెళ్లి తన చేయి పట్టుకొని దిగడానికి హెల్ప్ చేసింది.
“అన్నా నువ్వు మా అత్తకు ఈత నేర్పిచ్చు, ఇక్కడైతే నేర్చు కోవడానికి బాగుంటుంది , మా ఊరిలో ఇలాగా నిల్లె లేవు”
“ఎ మొద్దులే రాజీ ” అంది నిర్మలా . గోడకు ఉన్న కమ్మీలు పట్టుకొని నీళ్ళల్లో దిగింది.
“కమ్మీ వదిలేసి కొద్దిగా ఇటు రా ” అంటూ రాజి తన చేయి పట్టుకొని పికింది , ఆ గుంజుడుకు తను రడిగా లేదు , నిల తోక్కోలేక నీళ్ళలో పడ్డది , ఆ భయానికి నిల్లు తాగి , దగ్గుతూ చేతులు చాచింది పట్టుకోవడానికి , తనను ఆట పట్టించాలని రాజి తనకు అండ కుండా ముందుకు వెళ్లి పోయింది అది చూసి పక్కనే ఉన్న నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. చిన్న పిల్లోడు చంక ఎక్కినట్లు నా నడుం చుట్టూ కాళ్ళు వేసి , నా మెడను తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని కరుచుకుంది, తన చన్నులెమో నా ఛాతికి గుచ్చుకో సాగాయి. అది చూసి రాజి దూరం నుంచి మా ఇద్దరి మీద నిల్లు చల్లుతూ నవ్వసాగింది .
“ఏయ్ నీ ళ్ళు చల్లకు , నీవే నీళ్ళల్లోకి రమ్మని చెప్పి అలా తోస్తే భయపడదా ” అంటూ నిర్మలా చేయి పట్టుకొని ,
“నీ కాళ్ళు ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో పెట్టు కింద నెల నీకు అందుతుంది” అంటూ చిన్నగా తన కాలు నా నుంచి వేరు చేసి నిల్ల మీద నుంచో పెట్టాను. కింద నెల తగులుతున్నా భయం భయంగా నా చేయి పట్టుకొని నీళ్ళల్లో నిల బడ్డది. కొద్ది సేపు తేరుకున్న తరువాత ఇప్పుడు నడువు అంటూ తన చేతిని పట్టుకొని నేను కొద్దిగా ముందుకు వెళుతూ తనను కొద్ది దూరం నడిపించాను. అప్పటికి తనకు కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది. ఈ లోపున రాజి ఒక్క సారిగా తన మీద నిల్లు చల్లింది ఆ నీళ్ళకు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ వచ్చి నన్ను వాటేసుకుంది. “ఏయ్ , ఇలా అయితే తను ఎలా నేర్చు కొంటుంది , నీవు పైకి ఎక్కు రోంచేపు ” అంటూ రాజి మీద అరిచాను .
“ఇంకా చల్లనులే ” అంటూ తను ఈదు కొంటు ఆ చివరకు వెళ్ళింది.
తనేమో డైరెక్ట్ గా నా ముందు నుంచి పట్టేసుకుంది , ఆ పట్టుకు కింద మనోడు నీళ్ళల్లో టెంట్ లేపుతూ తన గుద్ద మీద గుచ్చుకోసాగాడు. తన వీపు వెనుక చేతులు వేసి తనను కొద్దిగా కిందకు దింపాను , అలా దింపేతప్పుడు మా వాడు తన దిమ్మెకు రాసుకో సాగాడు. ఆ భయం లో తనకు ఏమి తెలీ నట్లు అనిపించింది.

నేను పట్టుకుంటాను నీవు ఆ కమ్మీలు పట్టుకొని కళ్ళు కొట్టు అంటూ తన చేతులతో కమ్మీలు పట్టుకొమ్మని కాళ్ళు నీళ్ళల్లో వేసి ఇప్పుడు కొట్టు అని ఎలా కొట్టాలో చుపించాను. తను కొట్టడానికి ట్రై చేసింది కాని కాళ్ళు నిల్లల్లోనే ఉండి పోయాయి. నేను తన నడుం పట్టుకొని తన పొట్ట కింద చేయి వేసి ఇప్పుడు కొట్టు అంటూ తనను నిల్ల మీద తెలేటట్టు పట్టు కొన్నా. ఇప్పుడు తను కాళ్ళు నిల్ల పైన కొట్టసాగింది ,

తన వేసుకొన్న టి షర్టు నీళ్ళలో నానడం వలన కిందకు వేల్లాడుతూ తన పొట్టకు టి షర్ట్ కు మద్య బాగా గ్యాప్ ఏర్పడ్డది. ఆ గ్యాప్ లో నా చేయి డైరెక్ట్ గా తన బొడ్డు దగ్గర పడ్డది , నా చేతిని అలాగే తన పొట్ట దగ్గర పట్టుకోగా , తను కొద్దిసేపు అక్కడే ప్రాక్టీసు చేసింది.

“ఇప్పుడు చేతులు కమ్మీలు వదిలేసి కాళ్ళు కొడతావా ”
” అమ్మే మునిగి పోతాను ” అంది
“నేను ఉన్నా గా ” అంటూ తనను గోడకు కొద్దిగా దూరం తెసుకొచ్చి ఇప్పుడు ట్రై చేయి అంటూ తన పొట్ట కింద చేతులు వేసి నిల్ల మీద పడుకో బెట్టాను , తన కాళ్ళతో కొడుతూ నీళ్ళలో తేలడానికి ట్రై చేయ సాగింది, కానీ తన తల నీళ్ళలోకి వెళ్లి నప్పుడల్లా నిల్లు తాగుతూ , దగ్గుతూ వచ్చి నన్ను వాటే సుకుంటుంది. కొద్ది సేపటికి
“నాకు కాళ్లు పీకు తున్నాయి , నేను పైకి ఎక్కుతున్నాను , కొట్టం లో రోంచేపు పండు కుంటా ” అంటూ రాజీ పైకి ఎక్కి వెళ్లి పోయింది.

తనను నిల్లపై పడుకో పెట్టినప్పుడల్లా తన బొడ్డు , పైనుంచే తన రొమ్ములు నా చేతికి తగల సాగాయి, చేతులను పొట్ట మీద పట్టుకుంటూ మద్యలో వదిలేసే సరికి తనేమో భయ పడి గట్టిగా పట్టేసుకుంది.

తన బలిసిన తొడలు నా నడుం చుట్టూ పట్టేసుకున్నాయి తన రెండు చేతులతో నా మెడ పట్టేసుకొని నా బుజం పై తన తల పెట్టుకోంది, తనను కొద్దిగా కిందకు జరిపే కొద్ది నా మొడ్డ సరిగ్గా తన పూకు మీద కుచ్చు కో సాగింది. మరి ఇబ్బందిగా ఉందొ లేక సమ్మగా ఉందొ నడుమును ఇంకొద్దిగా అటు ఇటు కదుపుతూ ఇంకా గట్టిగా నన్ను పట్టేసుకుంది.

నీళ్ళలో నా చేతులను కొద్దిగా ముందుకు జరిపి కిందకు వేలాడుతున్న్ తన లంగా లోపల చేయి పెట్టి తన పిర్రలు పట్టుకున్నాను,తన లోపల ఏమి వేసుకోలేదు అలవాటు లేదను కుంటా. నా చేయి తన పిర్రలకు తగలగానే తన పిర్రలు బిగపట్టి నా కేసు వత్తు కొంది. రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ , నా పెదాలతో తన మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను.
“ఏమి చేస్తున్నావు ” అంటూ తన మెడ నా బుజం మీద నుంచి తీసి నా వైపు చూసింది , సరిగ్గా తన పెదాలు నా పెదాలకు దగ్గరగా వచ్చాయి, ఇంక ఆపుకోలేక వాటిని నా పెదాలతో పట్టి జుర్రుకోసాగాను . తనకు ఎం చేయాలో పాలు పోక తన పెదాలను నాకు అప్పగిచ్చేసింది.

ఓ చేతిని తన పూకు మీదకు తెచ్చి అక్కడ నొక్కాను , కాని అలా బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఆ చేయి అక్కడ నుండి తీసి టి షర్ట్ లోపల నుంచి తన చన్నులు పట్టుకొన్నాను , కాని అక్కడ తన జాకెట్ ఉంది పైనుంచే నొక్కాను.
“స్……………….మ్మ్ …………………………” అంటూ తన పిర్రాలను అటు ఇటు కదప సాగింది. తనను అలాగే పట్టుకొని గోడ దగ్గరకు తెచ్చాను , అక్కడి కి రాగానే తన కాలు కింద పెట్టి నా ఎదురుగ్గా నిలబడింది తన పెదాలు వదల కుండా వాటిని చప్పడిస్తూ నా ఎడమ చేత్తో తన లంగా లోపల నుంచి తన పూకు పట్టుకొన్నాను , అక్కడ వత్తుగా వెంట్రుకలున్నాయి , వాటిని వేళ్ళతో పక్కకు జరుపుతూ , తన నిలువు పెదాలను వేళ్ళతో పట్టుకొని ఓ వేలిని తన పుకులోకి తోసాను , తన జీవితం లో నా వేలే మొదటి ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటా టైట్ గా ఓ గేనుపు మాత్రమే వెళ్ళింది ” మ్మ్ అన్నా … ఏమి చేస్తున్నావు , నొప్పిగా వుంది” అంది తన పెదాలను నా పెదాల నుంచి పిక్కొంటు. తనని ఇంకోద్దిగా హిటేక్కిస్తే , తనంతకు తనే లోపల దూర్చు కొంటుంది అనుకుంటూ తన చల్ల మీద దాడి చేసాను,

చేతులు కింద నుంచి పైకి తెచ్చి , టి షర్టు ను కొద్దిగా పైకి జరిపీ చేతులను టి షర్టు లోపల పెట్టి తన జాకెట్ గుండిలు విప్పేసి పక్కకు జరిపాను , తను లోపల బ్రా లేదు నా చేతికి నిండుగా దొరికాయి. రెండింటిని వత్తాను. “ఆ………. అంటూ నన్ను పట్టు కుంది ” కింద వో చేత్తో మా వాణ్ణి లోపల నుంచి బయటకు తెచ్చి ఫ్రీ గా వదిలేసాను. రెండు చేతులతో తన రొమ్ములు పాముతూ ముచ్చికలు నలిపాను గట్టిగా రాళ్ళ లాగా తగులు తున్నాయి నా చేతులకు. నిల్లలోనికి మునిగి తన సన్నులు నా నోట్లోకి తీసుకొన్నాను , వాటిని నోటితో పిలుస్తూ మద్యలో ముచ్చికలు పళ్ళతో పట్టుకొంటు, మార్చి మార్చి వాటిని చీక సాగాను. కింద చేయి పెట్టి తన లంగా లోపల నుంచి తిరిగి తన పూకు మీద ఎటాక్ చేసాను. ఈ సారి తన బొక్కలో పొడవకుండా. వేళ్ళతో తన నిలువు పెదాలు నలుపుతూ , బొటన వేలితో తన క్లిటారిస్ నలప సాగాను , ఓచేత్తో పైన కడ్డీ పట్టుకొని , రెండో చేత్తో నన్ను నీళ్ళల్లో తన సన్నుల కోసి వత్తుకో సాగింది. ఓ సన్నేమో నోట్లో , ఇంకో సన్నేమో చేతుల్లో కింద పూకు పెదాలు , గోల్లి చేతుల్లో నలిగే కొద్ది తట్టుకోలేకా “అన్నా ……………మ్మ్ ……… ……….. “అంటూ కార్చేసింది , తన రసాలు నా చేతి వేళ్ళకు జిగట జిగట గా తగల సాగాయి.

నిల్లలోంచి పైకి వచ్చి , తన పెదాలను ముద్దు పెట్టు కొన్నాను , కింద నీళ్ళల్లో నిల తోక్కుకొని , రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని ఆక్టివ్ గా తను నాకు ఎదురు ముద్దులు పెట్టసాగింది. నేను నా చేతులు వెనుక పెట్టి నీళ్ళల్లో తన పిర్రలు పిసుకుతూ తను పెట్టె ముద్దులు ఎంజాయ్ చేస్తూ, కింద బయటకు వచ్చిన నా మేడ్డ పైకి లేపిన తన లంగా లో తన పూకు మీద గుచ్చు కొంటుంటే తనేమో తన పిర్రాలను ముందుకు వెనుకకు జరుపుతూ , తన పూకు మీద ఎ ఆటంకము లేకుండా నా మొడ్డ టచ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తూవుండగా , గేటు తీసిన చప్పుడు “కిర్రు ” మంటూ విన పడ్డది. తనకు దూరంగా జరుగుతూ , మొడ్డను బెర్ముడాలో తోసి కొద్దిగా దూరంగా ఈద సాగాను. ఇంతలో
“సారూ , సారూ అంటూ ” యాదమ్మ అరుపులు వినబడ్డాయి
“ఇక్కడా తొట్టిలో ఈతలాడుతున్నాము ” అని గట్టిగ్గా అరిచాను , మరో నిమిషంలో గస పోసుకుంటూ అక్కడికి వచ్చింది,
“తొందరగా ఇంటికి రండి , తాత బాత్రూం లోంచి బయటకు వస్తు పడ్డాడు శాంతమ్మ, పెద్దాయమ్మ ఏడుస్తున్నారు , మీరు తొందరగా రండి ” అంటూ తొందర పెట్టింది. నిర్మలాను పైకి ఎక్కించి నీవు రాజి ని తీసుకోని వెనుక రా అంటూ , టవల్ బుజం మీద వేసుకొని అలాగే బెర్ముడాతో పరుగేత్తాను. The End