రాజీ, నిర్మల, అత్తయ్య, కు ఈత నేర్పిన అనుభవం Part 1

Telugu Sex Stories “రాజీ, నిర్మల, అత్తయ్య, కు  ఈత నేర్పిన అనుభవం” అన్నా నువ్వు ఇక్కడ వున్నావా , మేము నీకోసమే వచ్చాము ” అంది రాజి
“ఏమైంది , నాకోసం ఎందుకొచ్చారు”
“ఏమి కాలేదు , ఎండగా ఉంది , నీళ్ళల్లో ఈత కొడదామని వచ్చినాము, అత్తకేమో ఈత రాదు అందుకు నేను ఒక్కదాన్నే నీళ్ళల్లో భయం , తాతను అడిగితె నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు ఆన్నాడు అందుకే వచ్చినా , దా నీవు కుడా ఈత ఆడుదువురా ” అంటూ నా చేయి పాట్టుకొని నిల్ల దగ్గరకు తీసికొని వెళ్ళింది.
“ఏంటి నిర్మలా , దా నివుకుడా నీళ్ళల్లో దిగు, నేను వున్నాగా పరవాలేదులే ”
“నాకు ఈత రాదు , నిల్లు లోతుగా ఉన్నాయి , మునిగిపోతా , మీరు దిగండి , ఆ తరువాత మిమ్మల్ని చూసి అప్పుడు దిగుతా ” అంటూ అక్కడే గట్టు మీద కూచుంది. రాజి పైన టి షర్టు , కింద ఫ్రాక్ వేసుకుంది, నిర్మలా ఏమో లంగా వోని వేసుకొచ్చింది , తను కుడా నీళ్ళల్లో దిగుతుంది ఏమో అని ఇంకో టి షర్టు తీసుకొచ్చింది రాజి. నేనేమో పైజామా లో ఉన్నా , కాని లోపల ఏమి లేదు అది తీసేస్తే ఎలాగా
“రాజి నువ్వు దిగు నేను బెర్ముడా వేసుకోస్తా” అంటూ కొట్టం లోకి వెళ్లి అక్కడ చూరులో వున్నా నా బ్యాగ్ లోని టవల్ , బెర్ముడా తీసుకోని టవల్ చుట్టు కొని పైజామా విప్పి బెర్ముడా వేసుకొని పైజామా , పైనున్న టి షర్టు అక్కడే పడేసి , బెర్ముడా ,పైన టవల్ వేసుకొని వచ్చా.

అప్పటికే రాజి నీళ్ళల్లో దిగింది , నిల్లు గొంతు దాకా వస్తున్నాయి , ఆ తొట్టిలో ఎప్పుడూ నిల్లు వుండడం వలన లోపల పాచి పట్టి అంతా గ్రీన్ గా ఉంది , అందునా పక్కనున్న్ చెట్టు నీడ మెత్తం తొట్టిని కవర చేయడం వలన బయట అంత వెలుగు కనిపించడం లేదు.

“అత్తా నువ్వు కుడా రా , నిల్లు లోటు లేవులే , శివా అన్న ఉన్నాడుగా , భయం లేదులే అంది ”
“మీరు ఈదుతూ ఉండండి నేను కొద్ది సేపు అయిన తరువాత వస్తాలే ” అంటూ అక్కడే గట్టుకు కొద్ది దూరం లో నీడలో కుచొంది. నేను నీళ్ళలో దిగి ఈద సాగాను. కొద్ది సేపటికి
“మనిద్దరం నీళ్ళలో అట ఆడుదామా ?”
“ఏమాట అది , ఎలా ఆడాలి ”
“నేను ఓ కాయాన్ లోపల వేస్తాను , దాన్ని 5 నిమిసాలు లోపుల నీవు వెతికి నీవు తేవాలి , తెస్తే నీవు గెలిచి నట్లు, ఆ తరువాత నీవు వెయ్యి నేను తెస్తా ఎవరు టైం లోపల తెస్తే వాళ్ళు గెలిచి నట్లు ”
“సరే అయితే , కాయాన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది ”
“మా అత్త దగ్గర ఉంటుంది , ముసలమ్మ లాగా తన పైట చివర ఎప్పుడూ ఓ కాయాన్ కట్టుకొని వుంటుంది ”
“అదెందుకు అలాగా ? ”
“ఎవరో సాదువు చెప్పారంట , ఆలా లక్ష్మి దేవిని వెంట పెట్టుకొని తిరిగితే తన కున్న దోషం తగ్గుతుంది అంట అందుకే ”
“అత్తా, ఆ కాయాన్ ఇవ్వవా , మేము కొద్ది సేపు అది ఇస్తాం ”
“వద్దే అంది నీళ్ళల్లో పడి కనబడదు, పొతే ఎట్లా ” తను అన్న మాటలకు నేను కింద వైపు చేసాను , తను చెప్పింది నిజమే నీళ్ళల్లో అంతా పచ్చాగా పాచి పట్టి ఉంది కాయాన్ నీళ్ళల్లో పడ్డా , పైనుంచి కనబడదు కానీ నీళ్ళల్లో లోనకు మునిగి వెతుకులాడితే గాని కనబడదు
“అబ్బా పొతే ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత ఇంకో కాయాన్ ఇస్తాలే ” ఆ మాటకు తను కాయాన్ ఇచ్చింది.
“నేను వేస్తా , నువ్వు వెతికి తీసుకోని రావాలి” అంటూ కాయాన్ టాస్ లాగా ఎగురేసింది , అది తన కాళ్ళ దగ్గరే ఎక్కడో పడింది. నేను లోనకు మునిగి అక్కడ వెదక సాగాను కాయను కనబడ లేదు కాని తన తొడలు కనబడ్డాయి. అమ్మ దినేమ్మ ఇది ఈ కాయాన్ అట ఇందుకేనా ఆడింది , లేక నిజంగానే అమాయకంగా ఆడిందా అనే డౌట్ నాకు వచ్చింది. సరే చూద్దాం అంటూ కాయాన్ వెతుకుతున్నట్లు చేతులు అటు ఇటు పెడుతూ , తన తొడలు పట్టుకొని పిసికాను.

నీళ్ళల్లో ఓ రెండు నిమిసాలు ఉండగలను లోపల ఆ పైన సాద్యం కాదు. నేను మునిగి అప్పటికే ఓ నిమిషం అయ్యింది అనుకుంటూ , నా చేతిని ఇంకొద్దిగా పైకి పెట్టాను తన లోపల ప్యాంటి వేసుకొని వచ్చినట్లు వుంది అది అడ్డం తగులుతుంది , ప్యాంటి పై నుంచే తన పూ కును పట్టేసుకున్నాను ఇంకో చేత్తో దాని పిర్రలు పట్టుకొని పిసికాను. అది రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని తన పూకు కేసి అదుము ముంది. ప్యాంటి ని సైడుకు కొద్దిగా జరిపి దాని పూకు పెదాలు పట్టుకున్నాను అది నీళ్ళల్లో కాలు ఇంకొద్దిగా ఎడం చేసింది.

రాజీకి కొద్దిగా దూరం జరిగి నిటి పైకి తేలాను గాలి కోసం , “కాయాన్ దొరికిందా ? ”
“కాయాన్ దొరక లేదు కాని బిళ్ళ దొరికేటట్లు వుంది ”
“నేను ఇచ్చింది కాయాన్ కదా , బిళ్ళ ఏంటి ”
“నీ కాయాన్ తో పాటు ఇంకో బిళ్ళ ఉంది లోపల , దాన్ని కుడా చూస్తున్నా ” అన్నాను. నేను ఎ బిళ్ళ గురించి మాట్లాడు తున్నానో రాజి కి అర్తం అయ్యింది , వాళ్ళ అత్తకు ఒపోజిట్ దిశలో తిరిగి నా వైపు చూసి కన్ను కొట్టింది.

“నీకు ఇంకా 3 నిమిసాలు టైం వుంది”
“నీళ్ళల్లో ఉన్న టైం మాత్రమె కౌంట్ చేయాలి , నిల్ల పైన ఉన్న టైం కౌంట్ చేయకూడదు ” అన్నా , అలాగే అంటూ తల ఊపింది
గాలి పిల్చుకొని , నీళ్ళల్లో మునిగి సరిగ్గా రాజి కాళ్ళ మధ్యకు వెళ్లాను , అక్కడకు వెళితే తెలిసింది అంది నా వైపు చూసి ఎందుకు కన్ను కొట్టిందో. మాతో మాట్లాడుతూ ,మాట్లాడుతూ ప్యాంటి తీసేసింది , తీసేసి తన కాలి కింద తొక్కి పట్టింది. నా చేతికి డైరెక్ట్ గా లేలేత అటులున్న తన పూకు తగిలింది. సరిగ్గా తన కాళ్ళ మద్య కూచొని డైరెక్ట్ గా నా నోటితో తన పూకు పెదాలు పట్టేసుకున్నాను. తన రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని తన పూకు కేసి అడుముకుంది. నా రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ ,తన నిలువు పెదాలు చప్పరిస్తూ , బొటన వేలితో తన గొల్లిని మిటాను. కాలు ఇంకా కొద్దిగా వెడల్పు చేసి నాకు ఇంకొద్దిగా చోటు ఇచ్చింది. పెదాలు వదిలి తన కామా కీలకను నా పెదాలతో పట్టుకొని చప్పడిస్తూ , పిల్చ సాగాను అంది పైన
“ఆ …………………… మ్మ్ …………” అంటూ తల అటూ ఇటూ తిప్ప సాగింది
“ఏమైందే అలా అరుస్తున్నావు ”
“చేపలు అత్తా , నా కాళ్ళు కోరుకుతున్నాయి ” అంటూ అటు ఇటు తల తిప్పుతూ రెండు చేతులతో నా తలను ఇంకా గట్టిగా తన పూకు కేసి వత్తుకో సాగింది. తన గొల్లిని నోటి తో పిలుస్తూ ఓ చెత్తో దాని పిర్రలు పిసుకుతూ , ఎడమ చేయి బొటన వేలిని దాని పుకులో తోసి చూపుడు వేలిని దాని గుద్ద మీద వత్తడి తెస్తూ, దాని గుద్ద కన్నం లోకి దూర్చాను. బొటన వేలితో దాని పూకు గుల్లిస్తూ , పెదాలతో దాని కామా కిలను చప్పడిస్తుంటే అదేమో దాని పిర్రలు ముందు కు వెనక్కు ఊపుతూ తన పిర్రలు బాగాపట్టి నా వేలిని తన గుద్దలో గట్టిగా పట్టేసుకొని ముడ్డి ముందుకు జరుపుతూ నా తలను గట్టిగా పట్టుకొని “ఆ ………………. మ్మ్……………………..మ్మ్……………………………..” అంటూ కార్చేసుకుంది.
దాని పూకు రసం న నోటికి ఉప్పగా తగులు తుండగా , మెత్తం పిల్చేసి , ఊపిరి పీల్చు కోవడానికి బయటకు వచ్చాను.

“అంత గట్టిగా కోరికిందా , లోపల అన్ని చేపలున్నాయా ” అంది నిర్మలా
“అవునత్తా , పెద్ద కొడద వున్నట్టు ఉంది అది పట్టిన పట్టు వదల కుండా పట్టేసుకుంది , నా చేతులకు దొరక లేదు తప్పిచ్చు కొంది ” .
“నువ్వు వొడి పోతున్నావు లే నీకు ఇంకా ఓ నిమిషమే వుంది ఈ లోపుల తేలేదు అనుకో నువ్వు వోడిపోయి నట్లు ” అంది రాజి
“చూద్దాం ఇంకా ఓ నిమిషం ఉందిగా ” అంటూ నీటిలో ముడిని సరిగ్గా తను కాయను వేసిన చోట దేవులాడే కొద్ది చేతిలో దొరికింది , దాన్ని తీసుకోని తన కాళ్ళ మద్య చేరుకొని కాయాన్ ను సరిగ్గా తన పూకులో దూర్చాను , ఆ కాయాన్ చల్లదనానికి అది జర్క్ ఇస్తూ నిల్ల మీద పైకి ఎగిరింది , ఆ ఎగురుడుకు తన కాళ్ళ కింద ప్యాంటి పైకి తేలుతుంటే పట్టుకొని నా బెర్ముడా జేబులో పెట్టేసాను.

అక్కడ నుంచి కాయాన్ తెసుకొని డానికి కొద్దిగా దూరం జరిగి అక్కడ కాయాన్ చేతిలో పట్టుకొని పైకి తేలాను. పైనుంచి ఆ కాయాన్ చుసిన నిర్మలా

“ఏయ్ ఆయన్నే గెలిచాడు ” ఇప్పుడు నువ్వు వెతుకు ఆ యన్న వేస్తాడు అందు అరిచింది పై నుంచి . నేను కొద్దిగా తొట్టి అంచుకు చేసుకుని కాయన్ టాస్ చేసాను. నిర్మల కూచొన్న చోటకి నేను మాత్రమే కన బడుతున్నాను నా ముందు గోడ వైపు కన బడదు ఆ angle లో. నిర్మలా నేను ఎదురెదురుగా ఉన్నాము. రాజి నా ముందు నీటిలో మునిగి సరిగ్గా నా కాళ్ళ మద్యకోచ్చింది. అప్పటికె మా వాడు లేచి నించొని బర్ముడా లోంచి పొడుచుకొని బయటకు రావాలని చూస్తున్నాడు , నేను ముందున్న గుండిలు తీసి బయటకు ఫ్రీ గా వదిలాను.

తన రెండు చేతులతో నా దాన్ని పట్టుకొని తన నోట్లో కి తీసుకోంది , ఆ లేత పెదాలతో నా మొడ్డ గుండు మాత్రమే పట్టుకొని చీక సాగింది , ఆ చికుడుకు అటో మేటిక్ నా నా పిర్రలు ముందకు వెనుకకు అడించ సాగాను. నా రెండు చేతులు ముందుకు పెట్టి టి షర్ట్ మీద నుంచే తన సన్నులు పట్టుకొని పిసక సాగాను. తను ఎక్కువ సేపు నీళ్ళలో వుండ లేక బయటకు వచ్చింది గాలి పిల్చు కోవడానికి
“పాచి ఎక్కువుగా ఉంది , ఇంతకూ నువ్వు ఇక్కడే కదా వేసింది” అంటూ గాలి పిల్చుకొని తిరిగి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళింది. వెళుతూ తన టి షర్టు పైకి పిక్కోంది. నా చేతులలో సరిగ్గా ఇమిడాయి తన సన్నులు. తనేమో నా మొడ్డ మొత్తం లోనకు తీసుకోవడాని ట్రై చేయ సాగింది. రెండు చేతులతో తన సన్నులు పట్టుకొని వాటి ముచ్చికలు పిసుకుతుంతే తన పెదాలతో icecream కోన్ చికినట్లు చికుతూ వోచేత్తో నా వట్టలు తన చేతుల్లో తీసికొని పామ సాగింది. తన సన్నులు వదిలేసి నా రెండు చేతులతో తన తలను పట్టుకొని రాజి నోటిని డెంగ సాగాను. నీళ్ళలో నా మోడ్డతో పాటు తన గోతులోకి తొట్టిలో నిల్లు కుడా పోయి నట్లు ఉన్నాయి , ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ పైకి లేచింది .

తన నా ముందు ఉండడం వలన నిర్మలాకు కనబడ లేదు. ” ఇంతకూ దొరికిందా ? ” అంది నిర్మలా
“రాజి ఇంకా ఎతు కులాడుతూ వుంది ” అంటు రాజి పిర్రలు నా వైపుకు తిప్పుకొని నా మోడ్డను తన పిర్రల మద్యలో తోసాను. నీళ్ళు నా గొంతు వరకు ఉన్నాయి, నా ముందు రాజి గోడకు ఉన్న కమ్మీలు( ఆ కమ్మీలు తొట్టి లోనకు దిగడానికి నిచ్చెన లాగా పెట్టారు ) పట్టుకొని తన నీళ్ళలో తేలాడ సాగింది తన రెండు కళ్ళు పట్టుకొని నీళ్ళలో తన పంగ చిలుస్తూ సరిగ్గా తన పూకు పెదాల దగ్గర వచ్చేట్టు నా మొడ్డను అడ్జెస్ట్ చేసుకొని ఒక్క తోపు తోసాను , నీళ్ళలో పాటు మెత్తగా తన పూకు లోపలకి దూసుకు పోయింది. అంతకు ముందే కార్చు కున్న దాని రసాల జిగట వలన దాని కన్నె పూకులోకి సుది లోకి ఇక్కిచ్చిన దారం లాగా దురిపోయింది. దాని నడుము పట్టుకొని , ముందుకు వెనకకు ఉగ సాగాను. దాని పూకు కండరాల టైట్ గా నా మొడ్డని బయటకు రానియ కుండా పట్టేసుకోవాలని ట్రై చేయసాగాయి ,నేను బయటకు పికి అందే వేగంతో లోనకు నేడుతుంటే నా ఉపుడుకు నీల్లు అక్కడేదో అలలు లేపే మెషిన్ వున్నట్లు తొట్టి అంతా ఎగర సాగాయి.
ఓ పక్క నిల్లు మరో పక్క నా మొడ్డ సరిగ్గా తన గొల్లి మీద వత్తడి చెస్తుండగా తనమే “మ్మ్ ………………మ్మ్………….. ” అంటూ నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు కండరాలు బిగిస్తూ కార్చేసింది
ఇంకో నాలుగు ఊపులూ పి పూకు మట్టానికి నా మోడ్డను తోస్తూ వేచ్చాగా తన పూకంతా నింపేసాను. తను నా నుంచి వేరయి , నీళ్ళలో మునిగి ఎలాగో కాయాన్ వెతికి పట్టుకొని కొద్ది దూరంలో తెలుతూ , “ఇదిగో అత్తా నేను కుడా గెలిచాను” అంటూ వాళ్ళ అత్తా వైపు కాయన్ విసిరింది.

నా మొడ్డ రసం తన పుకులోంచి బయటకు వచ్చి తెల్లగా అక్కడక్కడా తెల సాగింది , అది చూసి తను చేతులతో నీటిని చెల్లా చెదురు చేస్తూ “అత్తా దా ఇప్పుడు , ఈ అన్న వున్నాడు
నీకు భయం లేదు , నిల్లు లోతుకుడా లేవు” అంది

ఆ ఎండకు తనకు కుడా రావాలని ఉంది , ఒకటి భయం ,