Home / telugu sex storiea / రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి | Telugu sex stories

రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి | Telugu sex stories

You are here: Home / Telugu sex stories / రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి
August 23, 2018 by admin admin telugu sex stories ఇంతలొ రమ్య ఫొన్ మొగింది ప్రభాకర్ ని తొసి వెల్లి ఫొన్ చూసింది పనింద్ర ఫొన్ చెసాడు.ఎం చెస్తునవె.ఎమి లెదండి ఉరికెనె కుర్చున్న.టిఫిన్ చేసావా.చేసాను మీరు చేసారా.చేసాను నేను ఇక్కడికి రాగానె పైన్ మొత్తం నాకు అప్పగించి బాస్ లు ఇద్దరు బయలుదేరారు.ఇక్కడి బ్రాంచ్ ఆఫిస్ కి వెల్తున్నాను ఒక 3 రొజులు పడుతుంది నేను రావడానికి అన్నాడు.అక్కడ మాఅయనకి పైన్ అప్పచెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళు నాతొ పనిలొపడతారెమొ అనుకుంది మనసులొ.రమ్య ఎమి మాట్లాడకపొయెసరికి.హలొ హలొ అన్నాడు.హా అంది.ఎమయింది ఎమి మాట్లడడం లెదు అన్నాడు మీరు 3 రొజులు పడుతుంది అంటె ఆలొచిస్తున్నా.సరె నీకు ఎమయినా అవసరం ఉంటె పనింద్ర కి ఫొన్ చెయు వాడు వస్తాడు నువెమి మొహమాటపడకు అన్నాడు.అల్రెడి వచ్చాడు అంది.వచ్చాడా ఎందుకు అని అడిగాడు.మిరు వెల్లెటప్పుడు చెప్పి వెల్లారంట కదా ఎమయినా కవాలా అని అడగాడు అంది.సరె నేను ఆఫిస్ దగ్గరకి వచ్చాను సాయంతరం మాట్లాడుతా అన్నాడు.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది.పభాకర్ లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు రమ్య బయట హాల్ లొ కూర్చొని ఉంది.ప్రభాకర్ రెడీ అయి బయటకి వచ్చాడు.నెను ఆఫిస్ కి వెల్తున్నాను సాయంతరం వస్తాను అన్నాడు.మి బాస్ వాల్లు వస్తున్నారు అంది.అదెంటి డిల్లి లొ కదా ఉన్నారు అని అడగాడు.బయలుదెరారు అని ఇప్పుడె పనింద్ర చెప్పడు అని చెప్పింది.సరె వాల్లు వస్తె వెల్లిన తరువాత ఫొన్ చెయు అని చెప్పి వెల్లిపొయాడు.రమ్య కి ఎమి చెయాలొ అర్థం అవట్లెదు తన భర్త చేసిన ఒక చిన్న తప్పు వల్ల అందరు తనతొ ఆడుకుంటున్నారు అనుకుంది ఎదొ ఒకటి చెయాలి అనుకుంది.కాని ఎం చెయగలను నేను నా వల్ల ఎం అవుతుంది.అవుతుంది వెతికితె ఎదొ ఒక దారి దొరుకుతునది అని ఆలొచిస్తుంది కాని ఎం చెయాలొ అర్థం అవడం లెదు ఇంతలొ.ఆకలి అనిపించి కిచెన్ లొకి వెల్లి ఉప్మా చెసుకొని తింటూ టి.వి చుస్తుంది.ఉప్మా తిని ప్లేట్ సింక్ లొ పాడెసి వెల్లి హాల్ లొ కూర్చొని టి.వి చూస్తుంది ఇంతలొ కాలింగ్ బెల్ మొగింది వెల్లి డొర్ తీసింది ఎదురుగా కుమార్ రాజేష్ నిలబడి ఉన్నారు ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది నెరుగా ఇంటికి వచ్చరు అని.రాజేష్ కుమార్ ఇంట్లొకి వచ్చారు ఇద్దరు సొఫా లొ కుర్చున్నారు రమ్య డొర్ లాక్ చెసి బయపడుతూ వల్ల ముందు నిల్చుంది కుమార్ రమ్యని బుజం మీద వేసుకొని బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పాడెసాడు వెంట వెంటనె తన ప్తాంట్ షర్ట్ తీసెసి ఇన్నర్స్ కుడ విప్పెసాడు తన మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతూ రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి రమ్య నొటిలికి తన మొడ్డని తొసాడు.రమ్య మెల్లిగా తలని ఊపుతుంది.కుమార్ రమ్య జుట్టు పట్టుకొని రమ్య గొంతులొకి తన మొడ్డని తొస్తూ బయటకి తీస్తున్నాడు.రాజేష్ రమ్య వెనక కూర్చొని రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద కొరుకుతున్నాడు.కాని నొటిలొ కుమార్ మొడ్డ ఉండడం వల్ల నొటిలొంచి మాటలు రావడం లెదు.రాజేష్ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ నైటి బటన్స్ విప్పెసాడు మెల్లిగా నైటిని పై వరకు లెపాడు.కుమార్ తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొనుండి తిసాడు.రాజేష్ నైటిని తీసెసాడు.రమ్యా ఆయాస పడుతుంది ఇప్పుడు రమ్యా, కుమార్ నగ్నంగా ఉన్నారు.కుమార్ మల్లి రమ్య తలని పట్టుకొని తన మొడ్డని రమ్యా నొటిలొకి తొసాడు.రాజేష్ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ వీపు మీద నాకుతున్నాడు.రెండు సన్నులని పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెదుతు కొరుకుతున్నాడు.కుమార్ రమ్య తలని పట్టుకొని రమ్య గొంతులొకి తన మొడ్డని తొస్తూ బయటకి లాగి మల్లి తొస్తున్నాడు.రాజేష్ మెల్లిగా ఒక చేతిని రమ్యా పూకు మీదకి తీసుకెల్లి రమ్యా పూకుని తడుముతూ రుద్దుతున్నాడు.సడెంగా రాజేష్ లేచి బయటకి వీలిపొయాడు.కుమార్ రమ్యా నొటిలొని వదలకుండా దెంగుతున్నాడు రమ్యా సన్నులని పిసుకుతూ రమ్యా గొంతులొకి తన మొడ్డని తొస్తున్నాడు కాసెపటి తరువాతా రమ్య తలని వదిలాడు బెడ్ మీద పడుకొని నా మొడ్డ చీకవె ముండా అన్నాడు.రమ్య కుమార్ మొడ్డని పట్టుకొని మెల్లిగా ఊపుతూ కింది నుంది పై వరకు నాకుతుంది మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య పట్టాలని తడుముతుంది.కుమార్ మొడ్డని బయటకి తిసి ఐస్ క్రీం నాకినట్టు నాకుతూ పట్టాలని నాలుకతొ తడుముతుంది.అబ్బా ముండా ఎం చీకుతున్నవె నిను పెర్మినెంట్ గా ఉంచుకుంటాము వీడిని వదిలి వచెయు అన్నాడు.రమ్య పైకి లేచి కుమార్ ని చూస్తూ కల్లెర్ర చేసి మీరు అలా మాట్లడడం బాలెదు అంది.వెంటనె కుమార్ సరె చీకు అన్నాడు.రమ్య వంగి రమ్యా మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతూ నాకుతుంది.ఇంతలొ రాజేష్ మందు బాటి స్టఫ్ తీసుకొని వచ్చాడు బాటిల్ ఒపెన్ చెసి మందు గ్లాస్ లొ పొసుకొని తాగుతున్నాడు రమ్యా మెల్లిగా చీకుతునది.కుమార్ రమ్యని పైకి లాగి బెడ్ మీదకి తొసాడు రమ్య కాళ్ళని ఎడం చేసి పూకుని నాకుతున్నాడు నాలుకని పూకు లొపలికి తొసి నాకుతూ రమ్యా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ మెల్లిగా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సార్ మెల్లిగా అలా చెయకండి నొస్తున్నాయి మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.రమ్య గిల్లిని నాలుకతొ తడుముతూ పెదాలతొ నొక్కుతున్నాడు యమ్యకి ప్రాణం లాగినట్టు అవుతుంది కుమార్ తలని పట్టుకొని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.కుమార్ తన నాలుకతొ రమ్య గిల్లిని తడుముతూ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు సార్ మెల్లిగా నొస్తున్నాయి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్*హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సార్ అంటూ మూలుగుతుంది రాజేష్ లేచి తన ప్తాంట్,షర్ట్ ఇన్నెర్ విప్పెసి వచ్చి రమ్యా మొహం దగ్గర కూర్చొని రమ్యా తలని లెపి తన మొడ్డని రమ్యా నొటిలొకి తొసాడు కుమార్ రమ్యా పూకు పెదాలని మెల్లిగా కొరుకుతూ పూకు నాకుతున్నాడు రమ్యా గొల్లిని నాలుకతొ తడుముతూ పూకు లొపల నాకుతున్నాడు రమ్యా గొల్లిని పెదాలతొ పట్టుకొని నొక్కుతూ నాకుతున్నాడు రమ్యకి దగ్గరికొచొసి కుమార్ నొటిలొ కార్చేసింది కుమార్ రమ్యా పూకు రాస్లాని నాకి పూకులొపల ఉన్న రసాని కుడా జుర్రుకున్నాడు.రమ్యా తొడలని తడుముతూ తొడలని నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు మెల్లిగా పైకి లేచి రమ్యా పూకు పెదాల మీద తన మొడ్డని పైకి కిందికి ఆడిస్తూ ఒక్కసారిగా తన మొడ్డని రమ్యా పూకు లొతుల్లొకి తొసాడు.ఒక్కసారిగా రమ్యా పూకులొ మంట పుట్టింది ఒక్కసారిగా అంత పెద్ద మొడ్డ పూకులొకి తొసెసరికి కాని మాట బయటకి రాకుండా కుమార్ మొడ్డ రమ్య నొటిలొ ఉంది.కుమార్ రమ్యా తలని పట్టుకొని తన మొడ్డని రమ్యా గొంతులొకి తొస్తున్నాడు.బయటకి లాగి మల్లి తొస్తున్నాడు ఇద్దరి పెద్ద మొడ్డలు ఒకటి పుకులొతులొకి దిగితె ఒకటి గొంతులొకి దిగుతుంది.రాజేష్ రమ్య సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ తన మొడ్డని పూకులొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్యా చను ముచ్చికలని నలుపుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.రాజేష్ రమ్యా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య తొడలని తడుముతూ తన మొడ్డ మొత్తాన్ని రమ్యా పూకు లొకి నుకుతున్నాడు.కుమార్ రమ్యాని వదిలి వెల్లి పక్కన కూర్చొని మల్లి మందు కొటడం మదలు పెట్టాడు.రాజేష్ రమ్యా ముచ్చికలని కొరుకుతూ తన మొడ్డని రమ్యా పూకులొ వేగంగా ఆడిస్తున్నాడు.సార్ కొరకండి నొస్తున్నాయి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ మెల్లిగా సార్ కొరకకండి అంటూ మూలుగుతూ రాజేష్ వీపు మీద గిచ్చుతూ గొర్లతొ గీరుతుంది నొప్పి బరించలెక కుమార్ కాస్తా పైకి జరిగి రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రమ్యా మాటలు బయటకి రాకుండా.తన నాలుకని రమ్యా నొటిలొకి తొసి రమ్యా నాలుకని తడుముతూ దవడలని తడుముతున్నాడు.మెల్లిగా కాస్తా పైకి జరిగి తన చేతులని రమ్యకి అటు ఇటు పెట్టి రమ్య కాళ్ళలొకి చూస్తూ లాగి లాగి రమ్యా పూకులొ మొడ్డని ఆడిస్తున్నాడు.తన మొడ్డ మొట్టం పూకులొకి నుకుతున్నాడు.ప్రతీ దెబ్బకి రమ్యా ఒక ఇంచ్ పైకి జరుగుతూ కిందికి వస్తుంది రమ్యా సన్నులు కుడా ఊగుతున్నాయి రాజేష్ రమ్యా సన్నులని చూస్తూ వీర దెంగుడు దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్యా మీద పడుకొని దెంగడం ఆపి రమ్యా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.మెల్లిగా రమ్యా మీది నుండి లేచి పక్కన పడుకున్నాడు.తన తొడలని దూరంగా పెట్టి రావె లంజా న మొడ్డ చీకు అన్నాడు రమ్య లేచి రాజేష్ కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని రాజేష్ మొడ్డని చూస్తుంది.రాజేష్ మొడ్డ రమ్యా రసాలతొ తడిచి నిల్చొని ఫ్యాన్ ని చూస్తుంది రాజేష్ మొడ్డని చెతులొకి తిసుకొని మెల్లిగా పైకి కిందికి ఆడిస్తుంది మెల్లిగా వంగి రాజేష్ మొడ్డ మీద ముద్దు పెట్టింది మదపు వాసన రమ్య ముక్కులొకి పొయింది ఆ వాసనని పీలుస్తు రాజేష్ మొడ్డని నాకుతుంది పట్టాల నుండి పై వరకు నాకుతుంది మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది మొడ్డ గుండు చుట్టూ నాకుతూ మొడ్డని ఊపుతూ చీకుతుంది.కుమార్ మొడ్డని ఊపుకుంటూ వచ్చి రమ్యా వనక కూర్చొని రమ్యా నడుమును పట్టుకొని కొంచెం పైకి లేపి తన మొడ్డని స్ర్రుమని రమ్యా పూకులొకి తొసాడు అమ్మా సార్ అంటూ అరిచింది కుమార్ రమ్యా పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ పూకు చివరివరకు నూకుతూ దెంగుతున్నాడు పూకు గొదలకి రాసుకుంటూ బిగుతుంగా లొపలికి దూరుతుంది.కుమార్ రమ్యా పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ పూకు చివరివరకు నూకుతూ దెంగుతున్నాడు సార్ మెల్లిగా అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మెల్లిగా సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.రాజేష్ రమ్యా జుట్టు పట్టుకొని లాగి రమ్యా నొటిలొకి తన మొడ్డని తొసాడు.రమ్యా జుట్టు పట్టుకొని ఊపుతున్నాడు.కుమార్ వంగి రమ్యా సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ తన మొడ్డని పూకులొకి నుకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్యా నొటినుండి మాటలు రావడం లెదు.కుమార్ పైకి లేచి రమ్యా పిర్రల మీద గట్టిగా కొట్టాడు.రమ్యా కి సుర్రుమంది కాని నొటిలొ రాజేష్ మొడ్డ ఉండెసరికి మాట గొంతులొనె ఆగిపొయింది.కుమార్ మాత్రం పిర్రల మీద గట్టిగా కొడుతూ దెంగుతున్నాడు తెల్లటి పిర్రలు ఎర్రగా మారాయి పిర్రలని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ రమ్యా పూకు దెంగుతున్నాడు.రాజేష్ రమ్యా జుట్టు పట్టుకొని ఊపుతూ రమ్యా గొంతులొకి తన మొడ్డని తొసి మొడ్డ రసాని వదిలాడు.సగం రమ్యా గొంతులొకి దిగింది సగం రాజేష్ మొడ్డ మీద నుండి కిందికి కారుతుంది.నాకేయవె లంజా అసలు వేస్ట్ చెయకు అన్నాడు.రమ్యా రాజేష్ మొడ్డని పట్టుకొని మొత్తం నాకెసింది.రాజేష్ లేచి వెల్లి పక్కన కూర్చొని మందు కొటడం మదలు పెట్టాడు.కురార్ రమ్యా జుట్టు పట్టుకొని లాగి రమ్యా పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ కొట్టకండి నొస్తున్నాయి హ్ హ్ హమ్మా ప్లీస్ సార్ కొట్టకండి అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ మాత్రం రమ్యా అరుపులని పట్టించుకొకుండా పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు మొడ్డని బయటకి తిసి మెల్లిగా రమ్యా గుద్ద మీద రాసి మెల్లిగా లొపలికి తొస్తున్నాడు.మెల్లిగా ఖొంచెం కొంచెం చాలా టైట్ గా గుద్దలొకి దిగుతుంది.అమ్మా సార్ నొప్పి నావల్ల కాదు తీసెయండి వద్దు అంటూ అరుస్తుంది.నొరు మూసుకొని దెంగిచుకొవె దొంగ లంజా అని తిడుతూ రమ్యా గుద్దలొకి తన మొడ్డని నుకుతున్నాడు.మొత్తం బయటకి లాగి మల్లి మొడ్డ మొత్తం గుద్దలొకి నూకుతున్నాడు.రమ్యని వదిలాడు రమ్యా బెడ్ మీద పడిపొయింది.రమ్యాని వెల్లకిలా తిప్పి రమ్యా పూకు నాకడం మొదలుపెట్టాడు ఒక వైపు సమ్మగా ఉన్నా గుద్దలొ మాత్రం మంటగా ఉంది రమ్యా గొల్లిని వేళ్ళతొ తడుముతూ నాలుకని పూకులొకి తొసి పూకు లొపల నాకుతున్నాడు.నాలుకని పూకు లొపల తిప్పుతున్నాడు రమ్యా సన్నులని పిసుకుతూ రమ్యా పూకు లొ నాలుకని ఆడిస్తున్నాడు.నాలుకతొ పూకుని దెంగుతున్నాడు పైకి వచ్చి రమ్యా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రమ్యా చను ముచ్చికలని వేళ్ళతొ నలుపుతున్నాడు.రమ్యా పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ కొరుకుతున్నాడు.ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరికాడు రమ్యా సన్ను మీద పంటి గాట్లు పడెంతలా కొరికాడు.నొప్పితొ రమ్యా కెకలు పెడుతుంది కకలతొ రూం మొత్తం రీసౌండ్ వస్తుంది కుమార్ మాత్రం పశువులా రమ్యా సన్నులని ముచ్చికలని మార్చి మార్చి చికుతూ గట్టిగా కొరుకుతున్నాడు సార్ కొరకకండి నొస్తున్నాయి అంటూ ఎడుస్తూ అరుస్తుంది కుమార్ పైకి లేచి రమ్యా కాళ్ళని తన బుజం మీద వేసుకొని తన మొడ్డని రమ్యా పూకులొకి తొసాడు.

Powered by WPeMatico

Filed Under: Telugu sex stories Tagged With: Telugu boothu kaathalu, Telugu sex storiesReader Interactions

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *