మావయ్య లేనిరోజు చూసి అత్తని వీర దెంగుడు దెంగిన వీర్రాజు

పేట చేరిన వీర్రాజు మేఘనకి ఫోను కొట్టాడు. మేఘన వాళ్ళమ్మ ఫోనెత్తి“వీర్రాజు నీకు ఫ్యామిలి ఇన్ హోటల్లో ఒక సూట్ రూము బుక్ చేసా అందులో చేరిపో. ఒక్కడివే వుండు. ఫ్రెండ్సు గట్రా అలవ్ చెయ్యకు. సరేనా”అంది.“ఒక్కడినే ఎందుకు?”“ఎందుకో నీకు తెలుసని నాకు తెలుసు. ఫోన్ పెట్టేయ్యి . ఈ నాలుగు రోజుల్లో వీలు చూసుకుని వస్తా. నీ మీద మనసు లాగుతుందిరా. చాలా గ్యాపోచ్చిందికదా. నా బుజ్జి నీ బాచీగాడితో తొక్కుడు బిల్లాటకై ఆరాటపడుతున్నది. నామనస్సు కూడా గుంజేస్తున్నది.”“అంటే అక్కడ నీ కూతురుకు మొగుడితో శోభనం, నీకు నాతోమలి శోభనమా. ఆంటి నాక్కూడా నీ పూవు మకరందాన్ని జుర్రుకోవాలని తెగ మనస్సు లాగేస్తున్నది. నేనోచ్చిమ్దే నీ పంగ పువ్వు కోసం.”“ఒరేయ్ నేను పెళ్ళి పనుల్లో బిజీగా వున్నా నీ మాటలల్తో రెచ్చగొట్టకు. నీ మాట లింటుంటే పనులు మానేసు కొచ్చి నీ పక్కలో దూరాలనుంది. ఫోన్పెట్టేస్తున్నా రంకు మొగుడా” అని టక్కున ఫోనేట్టిసింది.“హుమ్..రెండు మూడు రోజులు పస్తే.. చూద్దాం పెళ్లికొచ్చిన మేఘన ఫ్రెండ్సు ఎవ్వరైనా దొరుకుతారేమో” అని మనస్సులో అనుకుని, హోటల్ కెళ్ళి, తానెవరో చెప్పాడు. రిసెప్షనిష్ట్ నవ్వుతూ మీ కోసం సూట్ బుక్కయిందంటు సెకండు ఫ్లోరులోని సూట్ తాళ మిచ్చింది. కీ తీసుకుంటూ రిసెప్షనిస్ట్ వైపు పరిశీల నగా చూసాడు. 25ఏళ్ళుఉంటాయి. చామన ఛాయ, అయిన నల్లకలువ లంటి కళైన ముఖం. అందమైన పెదాలు, వెన్నెలను మింగేసినట్లున్న అందమైన నవ్వు, తీర్చి దిద్దినట్లున్న కనుబొమ్మలు. ఆలిచిప్ప లంటి కళ్ళు, జుంటి తేనెను పులుముకున్నట్లు గులాబి రంగు లిప్స్టిక్ రంగుతో మెరుస్తున్న పెదాలు, రాశి ఎదతో పోటి పడుతున్నట్లున్న స్తనద్వయం. పెళ్ళయ్యినట్లుంది, జాకెట్ పైన, పైటచాటుగా నల్ల పూసల తాడు కన్పిస్తున్నది. 5అడుగుల 8అంగుళాల ఎత్తున్నట్లుంది. అంత లావుకాదు, సన్నం కాదు సరైన దేహా కృతి. కీ తీసుకుంటున్నప్పుడు, రిసెప్షనిస్ట్ వేళ్ళు తాకాయి. వొళ్ళు తిమ్మిరిగా అన్పించింది. కళ్ళెత్తి చూసాడు. వెన్నెలంత చల్లగా తియ్యగా చప్పుడవ్వకుండా, అరవిచ్చిన లేత గులాబీ రెక్కల్లా పెదవుల్ని కదిల్చి నవ్వింది. కళ్ళలోకి సూటిగా చూసింది. ఆ చూపులు గుండెల్లో సూటిగా గుచ్చుకుని అక్కడే పర్మనెంట్గా ఉండి పోయాయి. ఆ నవ్వు వీర్రాజు మనస్సు ఎడారిలో ఇసుక తుఫాను రేపింది. వీర్రాజు కూడా నవ్వుతూ “మీకు అభ్యంతరం లేక పొతే బాపుగారి బొమ్మలా అందగా వున్న మీ పేరు తెలుసు కోవచ్చా” అన్నాడు. వీర్రాజు మాటలు ఆ అమ్మాయికి తగలాస్సిన చోటే తాకాయి. అమ్మాయి ముఖం చిచ్చు బుడ్డిలా వెలిగింది కిసక్కున నవ్వి “రాధ”అంది. ముత్యల్లాంటి తెల్లని పలువరుస మీద, కాంతి పడి తళుక్కున ఎర్రటి పెదాల మధ్య మెరిసాయి. “అబ్బా” అంటు వీర్రాజు హృదయం వెన్నెల స్నానం చేసినట్లయ్యింది.“హో నైస్ నేమ్.. నాకిష్ట మైన పేరు. బైదిబై ప్లీజ్ టు మీట్ యూ”అంటు చేతిని ముందుకు చాపాడు, సూటిగా చూస్తూ. రాధ కూడా నవ్వుతూ షేక్ హ్యాండిచ్చింది. మల్లెపూలంటి రాధ చేతి స్పర్శకు వీర్రాజు మనస్సుకు మత్తుగా అన్పించింది. చేతిని మెత్తగా వత్తి వదులుతూ“సో వుయ్ ఆర్ రాధాకృష్ణులం.. సీ యూ” అన్నాడు రాధ కళ్ళలోకి లోతుగా చూస్తూ. వీర్రాజు మంత్రం పనిచేసి నట్లుంది. రాధ కళ్ళల్లో సిగ్గు మందారాలు పూచాయి. నల్లని బుగ్గలు కొద్దిగా కుంకుమ రంగు పులుముకున్నవి. చేతుల్లో తడబాటు కనపడుతున్నది. గుటకలు వేస్తున్నది సంకోచంతో. సిగ్గు భారం తో కళ్ళు అరక్షణం కిందికి వాల్చి, మల్లి మెల్లిగా కనురెప్పలెత్తి వీర్రాజు వైపు ఆరాధనగా చూసింది.“యూ ఆర్ వెల్కం సర్” అంది ఆడు కోకిల్లా మత్తుగా. రాధ కళ్ళల్లో తనపట్ల ఇష్టం కనపడింది. “వెళ్ళేలోపు వీలుంటే గోకొచ్చు” అనుకుని, రాధ వైపు చూస్తూ “వుంటా” నన్నట్లు తలవూపి లిప్ట్ కేసి నడిచాడు. వెళ్తున్న వీర్రాజును ఆల్చిప్పల్లాంటి కళ్ళను విప్పార్చుకుని ఆరాధనగా చూస్తూ వుండిపోయింది. ఎదలో ఎదో గుచ్చుకున్న భావన. తన కిష్ట మైంది దూరమవుతున్న ఫీలింగు రాధలో. కొందరితో ఎన్నో ఏళ్లగా పరిచయమున్నామనకు ఎటువంటి ఫీలింగ్సు మదిలో కలగవు. అదేమిటో కొందరితో పరిచయం కొన్ని క్షణాలైన ఆ అనుబంధం ఎన్నో ఏళ్లబంధంగా మనస్సులో నాటుకుంటుంది. వీర్రాజు పై రాధకు కల్గిన ప్రేమో, ఇష్టమో ఏదైతే నేమి, వారి మధ్య ఎంత దూరం వెళ్తుందో కాలమే చెప్పాలి. రూములో చేరి 15 నిమిషాల పాటు స్నానం చేసి నీటుగా తయారైయ్యాడు.కిందికి రిసెప్షన్ వద్దకెళ్ళి పెళ్ళి కొచ్చిన వారిలో తనకు తెలిసిన వారున్నరేమో తెలుసుకుందామని, గదికి లాక్ చేసి, లిప్టు వద్దకొచ్చాడు. లిప్టు 4వ ఫ్లోరులో ఉన్నట్లుంది. బటన్ నొక్కాడు. లిప్టు వచ్చి డోరు తెరచు కున్నాక చూస్తే, అందులో వున్నా ఐదుగురు ఆడోళ్ళే. వాళ్ళ అలంకరణ చూస్తే పెళ్లి కొచ్చిన వారే కాకపొతే ఆడపెళ్ళి వారో మగ పెళ్ళి వారో తెలియడం లేదు. అందరు నడి వయస్సు ఆడోళ్ళు.వాళ్ళమధ్య తాను గోపికల మధ్య గోపాలుని లావుందనుకుని లోపలి వెళ్ళాలా వద్ద అని సంశయ పడుతుంటేఅందులో ఒకామె వీర్రాజును చూసి.“అల్లుడు నీవా పెళ్ళికొచ్చావా”అంది . ఎవ్వరా అని చూస్తే పార్వతి అత్త రంగమ్మ. ఆశ్చర్యంగా వీర్రాజు” హోఅత్తా నీవేమిటి ఇలా”రంగమ్మ లిప్టు నుండి బయటికి వచ్చి,లోపలున్న వారితో “నాకోడలు అన్నయ్యా.మాట్లాడి వస్తా మీరెల్లండి”అంది.అప్పటి వరకు ఎదో అండమాను జైలులో బందీగా వున్నట్లు వున్న రంగమ్మకు అల్లుని చూడగానే హాయిగా అన్పించింది. పెళ్ళికొడుకు తరుపున వచ్చింది రంగమ్మ. పెళ్ళిపనులన్నీ మ్యారేజి ఇవెంట్ వాళ్ల కివ్వ డంతో రంగమ్మకు చెయ్యాలిసిన పనులేవి లేవు. పెళ్ళికివచ్చిన వారితో ఇల్లు ఇరుకవ్వడంతో పెళ్ళికొచ్చి న చుట్టాలతో పాటు రంగమ్మను అదే హోటలుకు పంపారు.రంగమ్మతో పాటు రూములో వున్న వారెవ్వరు రంగమ్మకు తెలిసిన వారుకాదు. వాళ్ళలో వాళ్ళు గలగలా మాట్లాటేసు కుంటుంటే మూగ దానిలా, బోనులో చిక్కుకున్నఎలుకలా అల్లాడుతున్న రంగమ్మకు దేవునిలా కోడలు అన్న వీర్రాజు కనపడ్డంతో పోయిన ప్రాణం లేచొచ్చి నట్లయ్యిమ్ది. అందుకే బతుకు జీవుడా యని లిప్టు బయటకొచ్చింది. తనోచ్చిన పెళ్లికే అత్త రంగమ్మ వచ్చిందని అర్థమయింది. ఎటొచ్చితాను అమ్మాయి తరుపు,అత్త అబ్బా యి తరుపు. వీర్రాజుతో తన పడుతున్న ఇబ్బంది చెప్పి“నిన్ను చూసాకా మనస్సు కుదట పడింది, మాట్లాడటానికి ఒకమనిషివి దొరికావు. ఉదయం నుంచి మాట్లాడేమనిషి లేక గట్టున పడిన చేపలా గిలగిల లాడాను. నిన్ను చూసాకా నా ప్రాణానికి తెరిపోచ్చింది. గంటో అరగంటో నీతో కాలక్షేపం చెయ్యొచ్చు” అందిరంగమ్మ. ఆడోళ్ళు 5నిమిషాలు నోరిప్పకుండ ఉండటం గగనం. అలాంటిది ఉదయం నుండి అంటే . అత్త మీద వీర్రాజుకు జాలేసింది.ఎంతైనా అక్కకు స్వయానా అత్త. అత్తా కోడళ్ళు సఖ్యంగా వుండాలంటే నేను ఈ మాత్రమైనా సహాయం చెయ్యాలను కున్నాడు.“అత్తా ఆగదిలో నీకంత ఇబ్బంది గుంటే ,నీ కభ్యంతరం లేకుంటే నాగదికోచ్చేయ్యి,నేనేలాగు ఒంటరి గున్నాను.”“నిజమా?నీ ఫ్రెండ్సు వస్తారేమా ఆనక.నీకిబ్బందేమో తరువాత”“అలాంటిదేమి లేదు. అయినా నీకన్నవారేమి ఎక్కువకాదు. పద నీ లగేజి ఎక్కడుంది అంటు లిప్టు వైపు అడుగులేసాడు.5నిమిషాల్లో రంగమ్మ తన లగేజితో వీర్రాజు సూటులోకి వచ్చింది. గది విశాలంగా వుంది, రెండు భాగాలుగా, తగినంత ఫర్నిషరు వుంది. రూము వాతావరణం చూసి హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకుంది. గది కొచ్చిన వెంటనే ఫ్రెష్ అప్ అవ్వటానికి బాతురూములో దూరింది. వీర్రాజు రిసెప్షను కు ఫోను కొట్టాడు.రాధ పోనేత్తింది.“హయ్ రాధ”అన్నాడు గొంతులో ప్రేమను వోలకపోస్తూ. వీర్రాజు గొంతు వినగానే గోపాలుని మురళీ గాన మిన్న గోపికయ్యింది. రాధ వొళ్లంత ఒకటే పులకింత.“హాయ్ వీర్రాజు..నీకేవిధంగా సహాయ పడగలను.ఏమి కావాలి” తను కూడా గొంతులో తియ్యదనాన్ని మత్తు ను నింపుకుని, మాటల్లో వీర్రాజు పై తనకున్న మరులు తెలిసేలా మత్తెక్కిన ఆడు కోయిల్లా మాట్లాడింది. రాధ మత్తెక్కించే స్వరం వినగానే, వీర్రాజు దేహంలో కూడా ఒక రకమైన ఉత్తేజం ఉద్రేకం కల్గింది. మా ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరే టట్లుంది. పెళ్ళయ్యాక రాధతో ఒక వారం పాటు ఎక్కడికైనా చెక్కేయ్యాలి” అనుకున్నాడు.“రాధ డార్లింగు నీవు నాకు ఆ విధంగా సహాయ పడగలవు. చేస్తావా ఆ సహాయం. తీరుస్తావా నా మురిపెం” అన్నాడు చిన్నగా మత్తుగా నవ్వుతు. వీర్రాజు ఏమి కావాలన్నాడో రాధకు అర్థమయ్యింది.కృష్ట అంత త్వరగా డైరెక్టుగా అడిగేసరికి ఆశ్చర్య పడింది. “ఏమో అనుకున్నాను.గురుడు ఫాస్టే. చనువిస్తే చంక నెక్కడం కాదు.మంచ మేక్కిస్తాడు.నాటి బోయ్”అనుకుంది మనస్సులో“ఏయ్ ఏమిటా దైర్యం మన పరిచయమై పది నిమిషాలైన కాలేదు.అలా డైరెక్టుగా అడిగేస్తావా నాగురించి ఏమనుకున్నావు” బెట్టు సరిగంది.“కాని నాకు మన బంధం ఇనాటిది కాదనిపిస్తుంది. ఎన్నో ఏళ్లగాకొనసాగుతున్న ప్రేమ బంధ మన్పి స్తుంది. మల్లె పూలంటి మరులు కొల్పే నీ నవ్వు, గుండెలను బాణాల్లా తాకే నీవలపు చూపులు. మతైక్కించే నీ వలపు మాటలు నన్ను నీ దాసుణ్ణి చేసాయి. అప్పుడే అక్కడే నా మనస్సక్కడోదిలేసి వచ్చా. కావల్సితే చూడు అక్కడే నీపాదాల చెంత నా మనస్సు తారాడుతూనే వుంది”.వీర్రాజు మాటలకు గట్టిగా పకపకమని నవ్వింది. అదృష్టం రిసెప్షన్ వద్ద ఎవ్వరు లేరు. రాధ నవ్వు వీర్రాజు గుండెల్లో గిలి గింతలు పెట్టింది.నవ్వు వినటానికి హాయిగా వుంది.“ఇలాంటి మాటలాడే మా ఆడోళ్ళను బుట్టలేసు కుంటున్నావా కన్నయ్యా, గోపికాచోరా”“ఛా అలాంటిదేమీ లేదు. నాగుండె చప్పుడు చెపుతున్న మాట, కావాల్సితే నాగుండె మీద చెవి ఆన్చి విను,ఇక్కడి కొచ్చినప్పటి నుండి నా గుండె రాధా రాదా యని కొట్టుకుంటున్నది. ఎర్రగా పండిన నీ అరచేతుల మీదోట్టు.”“అమ్మా దొంగ నాచేతుల గోరింటాకు కూడాచూసావా”“వుమ్ అంతేకాదు. నీ ఎత్తైన గుండెల్లో కొత్తగా కొలువైన నారూపాన్నిచూసా.”“అబ్బా.నాగుండెల్ని దోచేసావురా”“అనుమతిస్తే. నీ వొంటి మీద అడ్డున్నవాటిని కూడా తొలగించి,నీ పరువాలను దోచేస్తా”“వుమ్.ఎవ్వరో ఇటే వస్తున్నారు.ఏమి కావాలో చెప్పండి”“ఇద్దరికీ సరిపడేలా పాట్ కాఫీ పంపించు”“వచ్చి పదినిమిషాలు కాలేదు.అప్పుడే బుట్టలో ఎవ్వరి పడేశావు పెళ్ళికొచ్చినోళ్ళను. రూములోకి ఎవ్వరని తెచ్చావు.యంగా? మిడిలా?ఒల్డా”“అరే రాధా అలాంటిదేమిలేదు.ఆమె మాచెల్లెలి అత్తగారు.ఓకేనా”అన్నాడు.ఆడోళ్ళు ముందు పుట్టి ఆపై అనుమానం పుట్టింది.అలాగే నంటు ఫోను పెట్టింది. ఊరెళ్ళేలోపు ఎలాగైనా సరే రాధ పొలాన్ని దున్నాలని డిసైడ్ అయ్యాడు.ఇంతలో బాతు రూము నుండి ఫ్రెష్అప్ అయ్యిన రంగమ్మ బయటికొచ్చి, అద్దం ముందు కూర్చొని ముఖం టవలుతో మరోదఫా తుడుచుకుంది, బ్యాగులోని కిట్ తీసి.ముఖానికి మెరుగులు దిద్దుకుంది. లైటుగా ముఖానికి పౌడరద్దింది. ఐబ్రో పెన్సిలుతో కనుబోమ్మలను నీటుగా విల్లు ఆకారంలో కనతల చివరవరకు దిద్దింది. కాజల్ స్టిక్ తీసి కనురెప్పలకు కాటుకనుదిద్దుకుంది, కనురెప్పలంచు లెంబడి పొడగ్గా కాటుక దిద్దింది. నుంచొని తన చీర కట్టుకుని చూసుకుని, కుచ్చిళ్ళను బొడ్డుకిందికి జరిపి సరి చేసింది. మళ్ళి కూర్చొని, జడను ముందు కేసుకుని, దువ్వెనతో తలను సరిచేసుకుని, జడను విప్పి, కూని రాగంతీస్తూ జడను అల్లి విసురుగా వెనక్కేసింది. హ్యాండు బ్యాగునుండి తిలకం స్టిక్కరుతీసి,నుదిటి మీద కనుబొమలకు సెంటరు చూసి పెట్టుకుంది. “ఉహు వుహూ”అని కూనిరాగంతీస్తూ వెనక్కి తిరిగిన రంగమ్మ సోఫాలో వీర్రాజును చూసి అవాక్కయ్యింది. అలవాట్లో పొరబాటు. బాతురూమునుండి బయటి కొచ్చిన రంగమ్మ అల్లుడున్నాడనే విషయం జ్ఞప్తికి లేక ,ఇంట్లో ఒంటరిగా వున్నప్పుడు ఎలా వుంటుం దో అలా ప్రవర్తించింది. సోఫాలో కూర్చుని తన్నేచిన్న దరహాసాన్ని పెదాలపై అలుముకుని చూస్తు న్నాడు. రంగమ్మకు బోలెడంత సేగ్గేసింది. “చీ చీ ఇదేమిటి ఇంత బుద్ధి తక్కువగా ప్రవర్తించానేమిటి. అలంకరణ అనగానే మా ఆడోళ్ళకు కింద పైన ముందేనుక కనపడదు.అల్లుడే మనుకున్నాడో నడి వయస్సులో అత్తకు ఈ పడుచు వయ్యరాలెందుకు అనుకున్నాడేమో. అల్లుని ఎదురుగా తన చేష్టలు గురుతోచ్చి రంగమ్మ చెంపల్లో చెంగల్వలు పూచాయి.అయినా ఆడది-అలంకరణ కవల పిల్లలాంటివి అనుకుంది” .క్రిష్ణ అత్త వైపు చూసి, “రా అత్తయ్యా వచ్చి ఇలా కూర్చో ఏమిటి సంగతులు” అంటు మాట కలిపాడు”. వీర్రాజుకు పక్క నున్న సోఫాలో కూర్చుంది. “ఏమున్నాయి నీవే చెప్పాలి.ఏదో బిజినెస్ మొదలెట్టావంటా ..ఎలా వుంది. వీలుంటే మీ బావను కూడా వ్యాపారంలో కలుపుకో” అంది.“అలాగేనత్తయా.బావనడుగు. ఆయన ఒకే అంటే మీ ఊరు దగ్గరలో గ్రామాలన్నింటికీ కలిపి ఒక బ్రాంచి ఆఫీసుమీ ఊర్లో పెడదాం”“అలాగే అల్లుడు’అంది కృతజ్ఞాతాపూర్వకంగా చూస్తూ. ఒకరి వలన మనకు వ్యక్తిగతంగా లాభం కలిగిన, ప్రయోజనం కల్గిన, మేలు జరిగిన వెంటనే ఆ మనిషి మీద మనకు విపరీతమైన ప్రేమ ,అభిమానం ఆరాధన కల్గుతాయి. ఇప్పుడు అల్లుడలా కొడుకుని తన వ్యాపారంలో కలుపు కోవటానికి సమ్మతించగానే పైన చెప్పిన మూడు భావనలు రంగమ్మ గుండెల్లో తిష్ట వేశాయి. వీర్రాజు వైపు ఆరాధనగా, ఇష్టంగాచూసింది. మునుముందు వారి మధ్య పెనవేసుకోబోయే దానికి పునాది గట్టిగా పడింది.ముందు ముందు వారిద్దరి బంధం మామూలు స్థాయి దాటి ఫెవికాల్ వేసి అతికించి నట్లు బలపడం ఖాయం. మరోఅత్త అల్లు ళ్ళ శృంగార క్యావానికి తొలిరంగం సిద్ధమైంది.ఇంతలో కాలింగు బెల్ మోగింది. వెళ్లి తలుపు తీసాడు. సర్విష్ బోయ్ కాఫీ పాట్ కప్పులు,సాసర్లు స్పూన్లు, షుగరు క్యుబ్సువున్న ట్రే తెచ్చి టిపాయ్ పై పెట్టాడు. “సర్వు చెయ్యమంటారా సర్” కొద్దిగా ముందు కొంగి వినయంగా అడిగాడు.“నో థ్యాంక్స్. మేము చేసుకుంటాం”.“ఒకే సార్”అంటు తలుపేసి బోయ్ వెళ్ళాడు.వీర్రాజు అత్త వైపు నవ్వుతూ చూసి. “అత్తయ్యా స్ట్రాంగా లేక లైటా”“స్ట్రాంగే”వీర్రాజు రెండు కప్పుల్లో కాఫీ రెడి చేసి ఒక కప్పు అత్త వైపు చాపాడు. రంగమ్మ కప్పు తీసుకునేటప్పుడు ఆమె చేతివేళ్ళ సుతలు వీర్రాజు వేళ్ళకు తాకాయి. అదేమిటో వేళ్ళస్పర్శకు అనుకోకుండా యిద్దరి వొంట్లో ఓ రకమైన వింత అనుభూతి కల్గింది. ఇద్దరి తనువుల్లో ఒకరకమైన జల్లుమన్నఫీలింగు. మనసు మూలల్లో ఎక్కడో ఒక అలౌకిక మధురభావన పుట్టింది. ఇద్దరు ఒకర్నొకరు కళ్ళలోకి చూసారు. ఒక నిమిషమలా కళ్లార్పకుండా తమకు తెలియ కుండానే చూసుకున్నారు. ఒకరికళ్ళనుండి మరొకరి కళ్ళలోకి ఎదో తెలియని విద్యుతాయస్కాంత తరంగాలు ప్రసరించి నట్లయ్యింది. ఇద్దరి మనసులో ఎదో తెలియని కలవర మైంది. ఇద్దరి గుండెల్లోఎదో తెలియని తటబాటు, తబ్బిబ్బు. రంగమ్మ చటుక్కున కళ్ళుదింపుకుంది. రెండు గుక్కలు కాఫీ తాగింది. ఒక రకమైనచిమ చిటిక్కుమంటే విన్పించే నిశ్శబ్దం గదిలో. ఎందుకో ఏమో అప్రయత్నంగా మళ్ళి కళ్ళెత్తి చూసింది. వీర్రాజు ఇంకా అత్తవైపే సూటిగా చూస్తూ కాఫీ చప్పరిస్తున్నాడు. వీర్రాజు కళ్ళలో ఏదో తెలియని ఆకర్షణనుంది. అల్లుని చూపుల్లో ఏదోమాయ వుంది. చూపులు తప్పిం చాలని మనస్సులో అనుకున్నా అదేమిటో చూపులు మరల్చలేకున్నది. అల్లుని చూపుల్లో చూపులు కలిపేసింది. అలా అల్లుని కళ్ళలోకి చూస్తూ కాఫీ తాగుతుంటే మత్తుగా గమత్తుగా వుంది. ఇద్దరి గుండెల్లో అలజడి. గదిలో ఒకమగ ఆడ అలా ఏకాంతంగా వుంటేతప్పని సరిగా ఇలాంటి సంఘటనలు, అంటే అనుకోకుండా చూపుల్లో చూపు కలిపే సంఘటనలు జరుగుతాయి.కొన్ని సంఘటనలు రెండు మూడు సార్లు రిఫిట్ అయ్యి వారి మధ్య బంధం బలపడి ఇద్దరు ఒకటవ్వుతారు. కొన్ని సంఘటనలు నీటి బుడగ ల్లా పేలి అక్కడితో ఆగిపోతాయి. ఇక్కడ వీర్రాజు రంగమ్మ మధ్య బంధం తొడబంధంగా మారడం తధ్యం. వాళ్లోచ్చిన పెళ్లి అయ్యేలోపు వీళ్ళిద్దరి బంధం రావి చెట్టు, వేప చెట్టులా పెనవేసు కోవడం ఖాయం. అత్తా అల్లుళ్ళ రతికేళిని చూసే అదృష్టం ఆ గదికి, అత్తాల్లుళ్ళ నగ్న దేహాలను తాకే మోసే అదృష్టం ఆ పరుపుకు, అత్తా అల్లుళ్ళ నగ్న అందాలను కళ్లార్ప కుండ చూసి తరించే అదృష్టం గదిలోని లైట్లకు కల్గబోతున్నది . ఇదినిజం. అలా ఒకరి కళ్ళోలోకి ఇంకొరు తపనగా, కోరికగా చూస్తూ కాఫీ తాగారు. స్వయానా అక్క అత్తతో ఇలా ఒక విచిత్ర మైన పరిచయం ఏర్పడుతుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు, రంగమ్మ కూడా డిటో. జీవితంలో అంతే అనుకోకుండా మనకు తెలిసన వారితో అప్పటి వరకు ఉహించని, మనస్సులో తలవని బంధాలు, అనుబంధాలు ఏర్పడుతాయి. కొన్ని సుఖాంతం కొన్ని విషాదాంతం అవుతాయి. మాట్లల్లో చెప్పలేని భావనలను, మనస్సులోని అంతరంగాన్ని కళ్ళు మౌనంగానే అవతలి మనిషికి అవగతం చేస్తాయి. కొందరాడాళ్ళు ముఖం కనపడకుండా ముసుకేసుకుని వున్నా వాళ్ళు మన వైపు సూటిగా చూసినప్పుడు, ఆకళ్ళు అయస్కాంతంలా మన మనస్సును మనకు తెలియకుండా లాగేసు కుంటాయి. చూపులు మరల్చాలన్న మరల్చలేము. అలా గుడ్లప్పగించి చూస్తూ వుండి పోతాం. మనలో తెలియని కలవరపాటు కల్గుతుంది. గుండెల్లో ఎదో చెప్పలేని గడిబిడి జరుగుతుంది. ఇలా ఎదో చెప్పలేని అవస్థలో మనముండగానే చూపులు తిప్పేసుకుని తుర్రు మంటారు. ఇకా రాత్రి వరకు ఆ చూపులు వెంటాడు తుంటునే ఉంటాయి. ఒక్కోసారి రెండు మూడు రోజులు అలామదిలో మెదిలి నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపు తారు. ఒక ఆడది ఒక మగాణ్ణి ముగ్గులోకి దింపాలంటే కళ్ళచూపులే చాలు. అందుకే ఆడదానికై ఎన్నో యుద్దాలు జరిగాయి. మునుముందు జరుగుతాయి కూడా.జరుగుతూనే ఉంటాయి.ఇద్దరి మధ్య నెలకొన్న మంచుగడ్డలాంటి మౌనాన్ని రంగమ్మమ్మే మొదట బద్దలు కొట్టింది.“ఏం టల్లుడు మాకు పప్పన్నం ఎప్పుడు పెడతావు”“ఇప్పుడే కదత్త చదువైమ్ది. బిజినెస్ ఒకగాడిలో పడినాక చేసుకుంటా. అప్పుడే పెళ్ళికి తొందరేముంది”“అవున్లే .ఇప్పుడు మీ కుర్రాళ్ళకు పెళ్లికేమి తొందర. పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళాంతో చేసేవన్నీ పెళ్ళికి ముందే అనుభవించేస్తుంటే పెళ్ళెందుకు, పెళ్లామేందుకు” అల్లున్ని ఉడికిస్తూ అంది.“పో అత్తా నీవు మరీను”ఆన్నాడు బిడియంగా. అత్త అలానేరుగా మ్యాటరులోకి దిగితే కాస్త ఇబ్బందిగా అన్పించింది.“అవును హైదరాబాదులో అమ్మాయిలు బాగా ఫాస్టు ఆటగా. మరి నీకేవ్వరు గర్ల్ ఫ్రెండ్సు లేరా?వుండే వుంటారు లే. అందులో ఎవ్వర్నన్న పెళ్లి వరకు తెచ్చావా లేక బెడ్ వరకే పరిమితమా”వీర్రాజుకు గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ ఇరుక్కున్నట్టయ్యింది. అమ్మ వయస్సున్న అత్తతో, అప్పటివరకు అంత చనువుగా లేని ఆమెకు ఏమని రిప్లై ఇవ్వాలో అర్థం కాలేదు. బదులేమీ ఇవ్వక మౌనంగా వుండి పోయాడు. గతంలో వీర్రాజును రంగమ్మ ఎన్నో సార్లు కలసిన ఇద్దరి మధ్య మామూలు పలకరింపులు పొడి పొడిగా తప్ప ఇంత సన్నిహితంగా మాట్లాడింది లేదు. ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన ఏకాంత సాన్నిహిత్యం కొత్త దారులు తొక్కుతున్నది.“అబ్బే అలాంటి దేమి లేదు” గొంతు పెగల్చుకుని చెప్పాడు.“అంటే అసలు గర్ల్ ఫ్రెండ్సే లేరనా?పెళ్ళివరకు రాలేదనా. అయినా కంటికి నదురుగా కన్పిస్తున్న నీ లాంటి అందగాడిని ఏ ఆడపిల్ల వదులుతుందబ్బా”అత్త మాటలు వీర్రాజును మరింత ఇరకాటంలోకి నెట్టాయి. వీర్రాజు కూడా అత్త చొరవ చూసి ధైర్యం వచ్చింది.“హీ హీ.అది అది వున్నారు కాని పెళ్ళి వరకు రాలేదు. నీవన్నట్లు ఫుడ్డు-బెడ్డు వరకే. కాలేజయ్యాక కలిసిందేలేదు .ఎవ్వరికి వారు యమునా తీరే”.అల్లునితో అలా మాట్లాడుతుంటే రంగమ్మకు ఎదో హాయిగా వుంది. గమ్మత్తుగా వుంది. కుర్రాడితో అలాంటి విషయాలు మాట్లాడు తుంటే రంగమ్మ మనసులో ఉల్లాసంగా ఉంది. వొంట్లో కూడా ఒక రకమైన పులకింతగా వుంది.“ఏలాంటమ్మాయి కావాలనుకుంటున్నావో చెప్పు. నాఎరికలో ఎవ్వరైనా వుంటే సిఫారస్సు చేస్తా”వీర్రాజు అత్త కళ్ళలోకి ఒక నిమిషం సూటిగా కన్నార్పకుండ చేసాడు. ఆ చూపులు రంగమ్మ గుండెలో గుబులు రేపింది. మెదడు పొరల్లో ఏదో చిన్న కలవరం.“అచ్చం నీ లాగా అందమైన అమ్మాయుంటే చెప్పత్త. మారు మాట లేకుండా తాళి కట్టేస్టా”అల్లుని నోటెంటా “అచ్చం నీ లాగా అందమైన అమ్మాయుంటే” అన్న మాట వినగానే రంగమ్మ వొళ్ళంతా వెచ్చగయ్యింది. రక్తం కాలిబొటన వేలునుండి గుండెల్లోకి జివ్వున ఒక్కే సారి ఎగజిమ్మింది.వీర్రాజు వైపు చూడాలంటే సిగ్గేసింది. తటాపాయిస్తూ, కళ్ళు ఒక్క అరక్షణం పక్కకు తిప్పి వెంటనే మళ్ళి వీర్రాజు చూపుల్లో చూపులు కలిపింది. అయస్కాంతానికి అంటుకు పోయిన ఇనుప రజనులా రంగమ్మ చూపులు అల్లుని చూపులకు అతుక్కు పోయాయి. ఇద్దరి కళ్ళు ఏవేవో మౌన సందేశాలు పంపుకుంటున్నాయి.ఏవేవో మత్తైన మధురభావాలు ఒకరి మస్తిష్కం నుండి మరొకరి మనస్సులోకి శరవేగం ప్రసరించి ఇద్దరి తనువు లలో అంతవరకు కల్గని ఏవోవో ఉహాలు మోదిలాయి. ఇద్దరికీ మత్తుగా అన్పిస్తున్నది.“ఏమత్తా నీ లాంటి అమ్మాయిని, నీ లాంటి అందమైన తెల్ల కలువలంటి కళ్ళున్న, నీలాంటి సంపంగి పువ్వంటి నాసిక, అరవిచ్చిన గులాబీ పూరెమ్మలను తోసిరాజనే ముద్దు ముద్దు పెదాలున్న, పనస తొనలకన్న నునుపైన నీ లాంటి బుగ్గలున్న, ముత్యాల మెరిసే అందమైన పలువరుసున్న, నీ లాంటి మేని మెరుపు, పెద్దపెద్ద . వున్న అందమైన అమ్మాయుంటే చెప్పు.. కళ్ళు మూసుకుని కట్టేస్టా తాళి, శోభనం గదిలేనే కళ్ళిప్పుతా”అల్లుని మాటల మంత్రాలకు రంగమ్మ ఫ్లాటయ్యింది. అల్లుని మాటలు చెవులో అమృతం పోసినట్ల య్యింది, వొంట్లో తమకం మొదలైంది. రంగమ్మ తనకు తెలియకుండానే పకపకమని నవ్వింది.వీర్రాజు గదంతా చూపులు తిప్పుతూ ఏదో వెదుకుతున్నాడు.“ఏంటల్లుడు ఏదో వెదుకుతున్నట్లున్నావు. ఏమైనా పడి పోయ్యాయా”“అవునత్తా. ఇప్పుడు నీవు నవ్వినప్పుడు నవరత్నాలు, తెల్లని ముత్యాలు జారి పడ్డాయి నీ అందమైన నోటి నుండి. ఎక్కడ పడ్డాయా యని వెదుకుతున్నాను. ఏరుకుని కాబోయే నా ప్రియురాలికి ముత్యాల హారం చేయిద్దామని “అల్లుని మాటలకు రంగమ్మకు మళ్ళి నవ్వొచ్చి పకపకమని పగలబడి నవ్వింది. జాకెట్లో బందీగా వున్నరెండు చనుగుబ్బలు ఎగిరెగిరి పడేలా నవ్వింది. హాయిగా నవ్వింది. రంగమ్మ కళ్ళల్లో నిండుగా నీళ్ళు. “అబ్బా అత్తా నీ నవ్వెంత బాగుంది. కార్తీక మాసన పున్నమి వెన్నెలలా చల్లగా, మల్లెల తోట నుండి సుగంధ భరిత మారుతం వీచినట్లుగా ఎంత హాయిగా వుందో. అత్తా నీకు కోపం రాదంటే ఒక్క మాట చెప్పనా”రంగమ్మ అల్లుని వైపు ఆరాధనగా చూస్తూ, పెదాలపై నవ్వుల పువ్వులను పూయిస్తూ మంద్ర స్వరంతో మత్తుగా అంది“వూ చెప్పల్లుడు”‘ఇప్పుడే ఇంతందంగా కురాళ్ళ మనస్సులో గుబులు పుట్టించే లాగున్నావంటే, పదారేళ్ళవయస్సులో ఇంకెంత ఎంత అందంగా వుండే దానివో. ఎందరి మనసులు దోచావో. ఎందరు నిన్ను తలచుకుని రాత్రు లు పక్కలు పాడు చేసుకున్నారో, నిన్ను మిస్సుచేసుకున్నందుకు ఎందరు పిచ్చోళ్ళుఅయ్యారో”“పో అల్లుడు నన్ను మరీ మునగ చెట్టెక్కిస్తున్నావు”. అల్లుడు అలా తన నడివయస్సు అందాన్ని పొగుడుతుంటే, తిరిగి తానూ ఇరవై ఏళ్ళప్రాయంలోకి వెళ్ళిన ఫీలింగు. తన పద్నాలుగేళ్ళ నాటి సంగతులు మదిలో మెదిలాయి. తన పెద్ద మనిషయ్యాక అంత వరకు తనతో మాములుగా ఉన్న సావాసగాళ్ళు, క్లాసుమెట్లు తనను అదోలా చూడడం మెదలెట్టారు. తనను నఖశిఖ పర్యంతం తినేసేలా చూసేవారు.ఇక స్కూల్లో మాస్టర్లు పాఠం చెప్పేటప్పుడు తన వైపు దొంగచూపులు చూసేవారు. ఎదో వంకతో తన ఎదను, వెనుక పిరుదులను తాకే ప్రయత్నం చేసేవారు. తండ్రి, తాత వయస్సు మగాళ్ళు కూడా పరిహాసంగా మాట్లాడేవారు. దగ్గరికి తీసుకుని పెద్ద దానైవయ్యావే మనుమరాలా అనో, కోడలు పిల్లా అనో పిసికేవారు, నలిపెవారు. తనకు కూడా అలా అందరు తన వైపు చూస్తుంటే గర్వంగా వుండేది. మొదట్లో అయిష్టంగా వున్నా రానురాను ఎవ్వరైనా తనను పిసికిన, తాకినా వొంట్లో అదోరకమైన సెక్సు ఫీలింగులు కల్గి, వొంట్లో తిమ్మిరిగా అన్పించేది. సావాసగత్తెలు ఏమే పిడత పగిలిందా, సమ్మగా వుందా? ఎవ్వరిదైన దూర్చు కున్నావా? వేలెట్టి కొట్టుకొట్టుకుంటున్నావా” అని ఎటకారం చేస్తే వినటానికి హాయిగా వుండేది. స్నానం చేసేటప్పుడు, పైనుండి వెచ్చిని నీళ్ళు వొంటి మీద నుంచి పూకు మీదుగా జారు తున్నప్పుడు, పూకు మీద అరచెయ్యిని బోర్లించి పామింది. అలా పూకు మీద చెయ్యిని పాముతుంటే ఎంతో హాయిగా అన్పించేది. కొంచెం కంటికి నదురైన మగాడు, కుర్రాడు కన్పిస్తే వీడితో దెంగించుకుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందోనని ఆలోచన రాగానే వొళ్ళంతా వెచ్చగా అయ్యేది, ఇక పూకయ్యితే పెనంలా వేడెక్కి, చేత్తో పామితే కాని వేడి తగ్గేది కాదు. ఒకసారి ఇంట్లో ఎదో సర్దుతుంటే చెక్క పెట్టె అడుగున వున్న ఒక పుస్తకం కన్పించింది. చూస్తే మధు అనే రచయిత సెక్సు పుస్తకం .పుస్తకం చదివిన తానూ. అందు లోని పచ్చి బూతుల కథ చదివి వెర్రేక్కి పొయ్యింది. వొళ్ళంతా ఒకటే సెగలు, ఎదో కావాలి. వొంటి వేడి తగ్గాలి. ఆగలేక పొయ్యింది, బాతురూములో కెళ్ళి, రెండు వేళ్ళుఅంగుళం వరకు దోపుకుంది, హాయిగా అన్పించింది. ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తుంటే వొళ్ళంతా దూదిపింజలా గాల్లో తేలుతున్న అనుభవం. వొళ్ళంతా ఎదో తెలియని సమ్మదనం. ఆ హాయిని అనుభవిస్తూ, వేళ్ళను మరింత ముందుకు తోసింది, వేళ్ళ సుతలకు ఎదో అడ్డు తగిలినట్లయ్యి చురుక్కు మంది. వేళ్ళను ముందుకు తొయ్యడం ఆపింది. నొప్పి కొద్ది సేపుకు తగ్గింది, అది కన్నె పొరని రంగమ్మకు అర్థమయ్యి, వేళ్ళను కేవలం అక్కడివరకే ముందుకు వెనక్కి ఆడించిండి.నాలుగైదు నిమిషాలకు, పూకు నుండి వెచ్చగా ఏదో కారినట్లయ్యింది. వొంట్లో తాపం తీరింది. కళ్ళు మత్తు గామూసుకుని అలాగే మూడు నాలుగు నిమిషాలుండి పోయింది. అప్పడి నుండి వొళ్ళు వేడెక్కితే బాతు రూములో దూరి పోయేది. రాత్రులు పడుకున్నప్పుడు నిండా దుప్పటి కప్పేసుకుని, తననేవ్వరో దెంగు తున్నట్లు ఉహించుకుంటు పూకు మీద పాము కుంటుంటే అబ్బా ఆ సుఖమే వేరు. ఒక్కోసారి తన క్లాస్ మేటు పిల్లగాళ్ళను, కుర్ర మాస్టర్లను ఉహించుకుని వేళ్లు జాడించు కుంటుంటే మరింత సైదుగా, సమ్మగా వుండేది, మాములుకన్నా రెండింతలు ఎక్కువ కార్చేసుకునేది. అవ్వన్నీ గుర్తుకు రాగానే రంగమ్మ వొల్లంత జుమ్మంది. అరికాలి నుండి నడినెత్తివరకు రంగమ్మ వొళ్ళు 102 డిగ్రీల జ్వరమొచ్చినంతగా వేడెక్కింది. కళ్ళలో ఎర్రజీర్రలోచ్చాయి. చెక్కిళ్ళు కుంకుమ పువ్వులా ఎరుపెక్కాయి. సల్లల్లో సన్నని సలుపు మొదలైంది. చీర మడతల్లో తొడల సందులో దాగున్న తాపేశ్వరం తాజా మడతకాజా లాంటి పూకులో వేడి ఆవిరులు పుట్టాయి. పూకు నిలువు పెదాలు అరంగుళం మందానుబ్బాయి. రంగమ్మ వొల్లంత మదన తాపం పుట్టింది. తానేక్కడున్నది రంగమ్మ మరచి పోయింది. చీర మీదుండే పూకును రుద్దు కోవాలనే ప్రగాఢ కోరిక పుట్టింది. ఎదురుగా అల్లుడున్నాడని తమాయించుకుని కూర్చుంది.అర్జెంటుగా ఏదో వంకతో బాతురూములో దూరి కోకను బొడ్డు వరకు లేపుకుని దొరికిన దేదైన పూకులో అడుగంటా దోపుకుని ఆడించు కోవాలనిపిస్తుంది. కోరికను బలవంతంగా ఆపుకుని అల్లుని వైపు చూసింది. అత్తా వొంట్లో కల్గుతున్న మార్పులు వీర్రాజు కు క్లియరుగా కన్పించాయి, ఉన్నట్లుండి అత్తలో అంత మార్పు ఎందు కొచ్చిందో అర్థం కాలేదు. తానేమో క్యాజువల్ గన్నాడు. అత్తా కళ్ళలోకి చూసాడు. ఆమె చూపుల్లో అప్పుడే ఆమె వొంట్లో పుట్టిన కోరికలు ప్రతిభింస్తున్నాయి.తన మాటలు అత్తలో అంతగా సెక్సు ఫీలింగ్సు పుట్టించాయా? ఇంకొంచెం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే అత్త తనోళ్లో వాలి పోవడం కాయం అనుకున్నాడు. నిజానికి వీర్రాజుకు అత్త మీద సెక్సు ఉద్దేశ్యం లేదు, కాని ఇప్పుడు అత్త ముఖంలోని సెక్కు ఫీలింగ్సు చూసాకా వీర్రాజు కు కూడా అత్త మీద కోరిక మొదలైంది. వేడి మీదున్నప్పుడే ఇనుము నొంచాలి. అత్తకు తన మాటలవల్ల అత్తకు ఏవో పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చించ్చాయి, వొళ్ళు కాక్కెంది.ఇదే సరైన సమయం అత్తను తన దారిలోకి తెచ్చుకుని మంచం ఎక్కించటానికి. అత్తతో ఇంతకు మించి ఏకాంత సమయం ఇంకెప్పుడు దొరకదు. దొరికిన సమయాన్ని వినియోగించు కోవాలి అని డిసైడు అయాడు వీర్రాజు. అత్తకళ్ళలోకి సూటిగా చూసాడు. అత్త కళ్ళలో కామం స్పష్టంగా కనపడుతున్నది. గతం గుర్తుకొచ్చి పొందిన హాయి తాలూకు చిహ్నాలు ఆమె కళ్ళల్లోకన్పిస్తునది. కోరికతో ఆమె దేహం దహించు పోతుందని ఆమె ముఖ కవళికలను బట్టి వీర్రాజు గ్రహించాడు.“నిజమత్తా.. నామీదొట్టు. ఈ వయస్సులో నీ అందాన్ని చూస్తుంటే నా వొంట్లో కోరికలు గుర్రాల్లా పరుగెడు తున్నాయి. నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే నా మనసు వశం తప్పుతున్నది. ఇప్పటికిప్పుడు నీకు మామయ్య తో విడాకు లిప్పించి. నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని, నాదాన్ని చేసుకోవాలనుంది. ఏమత్తా చేసుకుంటావా? నీకు మళ్ళి పెళ్ళయ్యిన తొలినాటి రోజులు గుర్తొచ్చేలా సుఖపెడతా. గుర్తొచ్చేలా కాదు అవి మరచి పొయ్యేంతగా నిన్ను మదనకేళిలో రంజింపచేసి సుఖ పెడతా. అబ్బా! అల్లుడు ఏమి దెంగావు అల్లుడు! అన్పిస్తా ఏమంటావు” అంటు లేచెళ్ళిఅత్తకు ఎదురుగా కూర్చొని అత్తచేతులను చేతుల్లోకి తీసుకుని చేతులను తమకంగా నలుపుతూ అత్తా కళ్ళలోకి కోరిక నిండిన చూపుల్తో మత్తుగా చూసాడు. అల్లుని చేతిలో తన చేతులు నలుగుతుంటే రంగమ్మ వొంట్లోకి అల్లుని వొంట్లోని కామ సందేశం దేహమంత వ్యాపించి మనస్సు అదోలా అయ్యింది. అప్పటికే కోరికతోనున్న రంగమ్మ అల్లుని కోరిక నిండిన చూపులకు మెస్మరిజం అయ్యింది. అల్లుని కళ్ళలోకి మంత్ర ముగ్దురాలై అలా చూస్తూ వుండిపోయింది.“నిజంగా పెళ్ళిచేసుకుంటావా” తానూ అల్లుని చేతి వేళ్ళను పిసుకుతూ కోరికగా చూస్తూ అడిగింది. అవునత్తా. మామయ్యా కట్టిన తాళి విప్పి ఇలా ఇవ్వు ఇప్పుడే ఈ గది సాక్షిగా నీ మెళ్ళో తాళి కట్టి నాపెళ్ళాన్ని చేసుకుంటా. గది, పరుపు కూడా ఎదురు చూస్తున్నాయి. రాత్రి వరకెందుకు. ఇప్పుడే శోభనం చేసుకుందాం.”అల్లుని కవ్వింపు మాటలకు రంగమ్మ మైనంలా కరిగి పోతున్నది. అంతకు ముందు రోజు కన్నకొడుకు తో పూకు నాగా లేకుండా వాయించుకున్న రంగమ్మకు కొడుకు వయస్సుండి, కొడుకును తలపిస్తున్న అల్లునితో పడక సుఖాన్ని పొందాలని మనసు ఉవ్విర్లుతుంది. తనువు అల్లుని కౌగిట్లో చేరటానికి తొందర పెడుతున్నది. రంగమ్మ మనసు ఎప్పుడో తన వశం తప్పి పోయింది. అల్లుని వొడిలో నగ్నంగా వాలి పోయి తన సళ్ళు కసిగా పిసికించుకుని, ముచ్చికలు గాట్లు పడేలా చికించుకోవాలని ఒకటే తహతహ మొదలైంది వొంట్లో. మనస్సు మత్తెక్కుతున్నది. అల్లునితో తప్పు చెయ్యి,కోరిక తీర్చుకో అంటున్నది వొంట్లోని కామం.“పో అల్లుడు నన్ను ఏడిపించి ఏటకారం చెయ్యటానికి అంటున్నావు కదూ. నీవు కావాలంటే 16 ఏళ్ల కన్నె పిల్ల నీ పక్కన చేరి లంగేత్తుతుంది. నడివయస్సుదాన్ని నాలో నీకేమి నచ్చింది”“అబ్బాఅత్తా నీ అందం సంగతి నీకు తెల్వదు.14గేళ్ళ కుర్రాడి చడ్డిలో మొడ్డనుకూడా లేపే అందం నీది. నిజం చెప్పాలంటే నాప్యాంటులో ని నామొడ్డ ఇందాకటి నుంచి ఒకటే తొందర పెడుతున్నది,నీ కొకలోని మడత పుట్టలో దూరాలని.ప్లీజ్ ప్లీజ్ అత్తా ఈ అల్లుని కోరిక కాదనకు.అయినా అత్త అందం మీద అల్లునికి హక్కుంది తెలుసా”అంటు అత్త చేతులను పిసకడం ఆపి, రెండు చేతులను అత్త రెండు తొడల మోకాళ్ళ వద్దవేసి పిసుకుతూ అక్కడినుండి చేతులనుతొడలమీదేసి పిసుకుతూ ముందుకు జరుపుతున్నాడు.అల్లుని చేతులు మొదటి దఫా అలా తొడలను తాకగానే రంగమ్మ మనస్సు జుమ్మంది. మదిలో మోహన రాగాలు పలికాయి. వొళ్ళు మరింత వేడెక్కింది. అల్లుని వేళ్ళు నేరుగా తన నగ్న తొడలను తాకినంత మత్తుగా అయ్యింది. ఇప్పుడు అల్లుడు కాదంటే తానే అల్లుని మీదేక్కి అల్లుని ప్యాంటు విప్పేసి మొడ్డను కుతిగా చీకేసి ఆపై తన ముదురు పూకు నిండుగా దూర్చేసుకుని స్వారీ చేసేటట్లుంది. “అల్లుడూ ఇది తప్పేమో”అంది. కాని తన చేతులను అల్లుని చేతులమీద వేసి ఇంకా ముందుకు లాగింది. వీర్రాజుకు తెలిసిపోయింది. అత్తా వొంట్లో కామాగ్ని రాజుకుంది. ఇక తమ దెంగులాటను మరెవ్వరు ఆపలేరు.“అవునత్తా. ఇంత అందమైన కవ్వించే అందాలున్న అత్త ఏకాంతంగా దొరికితే, దెంగక పోవడంతప్పే. అందుకే ఆ తప్పు చెయ్యను. ఈరోజు అత్తఅందాలు అల్లుని స్వంతం”. అంటు చేతులను పాదాల వద్దకు జార్చి, మడిమలవద్ద నున్న చీర కుచ్చిళ్ళను మోకాళ్ళ వరకు లేపాడు. గోరింటాకు అద్దిన పాదాలు, దాని పైన వేలాడుతున్న వెండిపట్టీలు, చక్కగా కత్తరించి పాలిష్ వేసిన నీలి రంగు గోళ్ళు, అందమైన చక్కని వేళ్ళు. చటుక్కున వంగి అత్త పాదాలను “ప్చ్ ప్చ్”మంటు ముద్దాడాడు. అల్లుడలా పాదాలను హటాత్తు గా ముద్దు పెట్టగానే, రంగమ్మ వొంట్లో ఒక రకమైన కమ్మని భావన, తాను తిరిగి పదహారేళ్ళ పడుచుగా మారిన అనుభూతి అనిర్వచనీయమైన హాయి కల్గింది. అప్రయత్నంగా “అమ్ మా”అంటూ మూల్గింది. రెండు పాదాలను మార్చి మార్చి ముద్దాడాడు, రంగమ్మవొంట్లో రక్తం వేడిగా పరుగులేత్తింది. వీర్రాజుకు కూడా స్పంజిలాంటి అత్తా పాదాలను ముద్దాడగానే వొంట్లో కామం బుసలు కొట్టింది. కాలు కొద్దిగా పైకెత్తి పాదాన్ని ఏటవాలుచేసి అరికాలి మీద “ప్చ్ ప్చ్” మని ముద్దు పెట్టాడు. రంగమ్మ ప్రాణం జిల్లార్చుకు పోయింది. తనకొడుకు, కాని మొగుడు కాని ఇలా ముద్దెట్టలేదు. దేహమంత కొత్త అనుభూతి. అరికాళ్లను ముద్దాడినను వొంట్లో కామం రగులుతున్నది రంగమ్మకు.రెండు పిక్కలను గట్టిగా పిసికాడు. హాయిగా వుంది రంగమ్మకు. పేరుకు పోయిన నెయ్యి ఎండకు మెల్ల మెల్లగా కరిగినట్లు రంగమ్మ మనస్సు అల్లుని చేతి స్పర్శకు కరిగి పోతున్నది. కామం సాయంకాలపు నీడలా బిరబిర వొళ్ళంతా పెరుగుతున్నది.”హా హా”అని వేడి నిట్టూర్పులు రంగమ్మ నోటెంటా. మోకాళ్ళమీద ముద్దేట్టాడు. మోకాళ్ళ వరకున్న చీరను మరింత పైకి జరిపేందుకు చీర అంచులు పట్టుకుని ముందుకు జరిపాడు,అల్లుని మనస్సర్థం చేసుకున్న రంగమ్మ మ్మ కాళ్ళు రెండు చేతులు సోఫాకేసి బలంగా నొక్కి నడుం పైకేత్తింది. వీర్రాజు చీరను మొలవరకు,పిరుదుల కిందినుండి జరిపాడు. వెలుతుర్లో జ్యోతి లక్ష్మి తొడలను మరిపించే లావాటి తొడలు దర్శనమిచ్చాయి.అత్త అందమైన సూర్యకాంతితో పోటి పడుతున్నట్లు మెరుస్తున్న తొడలను చూస్తూ “అబ్బా” అంటు కసిగా అన్నాడు. రెండు చేతుల్తోరెండు తొడలను గట్టిగా పిసికాడు. రంగమ్మ వొళ్ళు అల్లుని చేతి స్పర్శతో జుమ్ జుమ్మంటు కామరాగాలు ఆలపించింది.”వుమ్ అమ్ మా”అంటు దీర్ఘాలు తీసింది. రంగమ్మ గొంతు మత్తుగా పలికింది. అత్తా మార్దవ్యంవొలుకు మూలుగు వింటుంటే వీర్రాజు తొడపాము కాళింగసర్పంలా పడగిప్పిప్యాంటులోఆడుతున్నది.అప్పుడో ఇపుడో వీర్యమనే విషాన్ని అత్త దిమ్మెలోకక్క టానికి ఉవ్విర్లు రుతున్నది.అత్తా మర్దవ్యమైనగొంతు వినగానే వీర్రాజు వొంట్లో కామ భావనలు తేనెతుట్టెమీది తేనెటీగల్లా ముసిరాయి.వీర్రాజు వొళ్ళంతా ఒక్కసారిగా అత్త మీది కోరికతో వేడెక్కింది. వీర్రాజు వొళ్ళు చేతులు,వేళ్ళు అన్ని వేడెక్కాయి.అత్తా తొడల పై చేతులను గజ్జల వైపు మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళి లావాటి అత్తా మెత్తని తొడలను కసిగా పిసికాడు.ఆ కసి స్పర్శకు,తొడల పిసుకుడుకు రంగమ్మ వొంట్లో మళ్ళి జుం జుమ్మంటు కోటి మదన రాగాలు ఒక్కసారిగా మోగాయి.తనువెల్లమత్తైనభావనతో వుగింది.తొడబిళ్ళల్లో చెరకు రసం లాంటి తియ్యని పూకు జాలం బొటబొట మని వురి,బయటకు చిమ్మి, నిలువు పూకు పెదాలను పూర్తిగా తడిపింది. పూకు నుండి వెచ్చని ఆవిర్లు .తమకం తట్టుకో లేక చేత్తో చీరను పూకు మీద గట్టిగా వత్తింది. పూకులో జలజలమని వూరిన పూకు రసానికి లంగా అరచేతి పరిమాణంలో తడిసి ముద్దై య్యింది.
Powered by WPeMatico

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories