ఎంతో ట్రై చేశా చివరికి చేతబడి చేయించి

Telugu Sex Stories ప్రతీ ఆరు నెలలొకసారి అక్కడికెళ్ళి అక్కడ పనులను చక్కబెట్టి మళ్ళీ ఇండియాకొచ్చి కాలం గడుపుతోంది. పెద్ద పెద్ద వారితో లింకులుండి కను సన్నలలో పనులు జరిపేస్తుంది.తనని ఒక్కసారి తమ వైపు తిప్పుకోగలిగితే దేశంలో ఉన్న పెద్ద చేపలంతా తమ వలలో పడుతారు.అవంతిక ఆమెను గంగయ్య ఆకర్షణ విద్య ద్వారా పిలిపించుకొంటే తన చుట్టూ ఉన్న వారికి అనుమానం వొస్తుంది.పైగా ఆమెకు సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ అందుకని వేరే దారులు వెదక సాగింది.అప్పుడు సించనే ఐడియా ఇచ్చింది. మీ పెద్దమ్మ కూడా ఐరిష్ సిటిజనే కదా …అక్కడ తనకు ఏదో పనులు జరగడం లేదని చెప్పి అపాయంట్ మెంట్ తీసుకొంటే సరిపోతుంది కదా అని సలహా ఇచ్చింది.నిజమే మరి పెద్దమ్మ అంత సులభంగా మన మాటలు ఎలా నమ్ముతుందీ…పైగా ఆమెకు టెక్కెక్కువ అన్నాడు గంగయ్యసించన తేలిగ్గా నవ్వేసి అదంతా మీ అక్క చూసుకొంటుంది గాని మీ లాభాల్లో నన్ను మరవ వద్దు.అంటూ అవంతిక ను పక్కకి తీసుకెళ్ళి గుస గుసగా ఏదో చెప్పింది.గంగయ్యని వెంటబెట్టుకొని సించన వాళ్ళింటికెళ్ళింది.సించన వాళ్ళని చూడగానే మొహం చిట్లించి ఏం విశయం అన్నట్టుగా చూసింది.నేరుగా పాయంటుకొచ్చి తన సహాయం కోరింది.సించన అప్పటికే గంగయ్య శక్తి గురించి తెలుసుకొన్నది కాబట్టి అవంతిక దగ్గరున్న లిస్టులోనుండి ఓ పేరుని సెలెక్ట్ చేసింది.అది కుముద్వతి.ఐరిష్ సిటిజన్ అక్కడ చీకటి వ్యాపారాల్లో ఎదురులేని మహారాౙ్ఞి …ఇండియాకొచ్చి మనశ్శాంతిని వెదుక్కొంటోంది. ప్రతీ ఆరు నెలలొకసారి అక్కడికెళ్ళి అక్కడ పనులను చక్కబెట్టి మళ్ళీ ఇండియాకొచ్చి కాలం గడుపుతోంది. పెద్ద పెద్ద వారితో లింకులుండి కను సన్నలలో పనులు జరిపేస్తుంది.తనని ఒక్కసారి తమ వైపు తిప్పుకోగలిగితే దేశంలో ఉన్న పెద్ద చేపలంతా తమ వలలో పడుతారు.అవంతిక ఆమెను గంగయ్య ఆకర్షణ విద్య ద్వారా పిలిపించుకొంటే తన చుట్టూ ఉన్న వారికి అనుమానం వొస్తుంది.పైగా ఆమెకు సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ అందుకని వేరే దారులు వెదక సాగింది.అప్పుడు సించనే ఐడియా ఇచ్చింది. మీ పెద్దమ్మ కూడా ఐరిష్ సిటిజనే కదా …అక్కడ తనకు ఏదో పనులు జరగడం లేదని చెప్పి అపాయంట్ మెంట్ తీసుకొంటే సరిపోతుంది కదా అని సలహా ఇచ్చింది.నిజమే మరి పెద్దమ్మ అంత సులభంగా మన మాటలు ఎలా నమ్ముతుందీ…పైగా ఆమెకు టెక్కెక్కువ అన్నాడు గంగయ్యసించన తేలిగ్గా నవ్వేసి అదంతా మీ అక్క చూసుకొంటుంది గాని మీ లాభాల్లో నన్ను మరవ వద్దు.అంటూ అవంతిక ను పక్కకి తీసుకెళ్ళి గుస గుసగా ఏదో చెప్పింది.సించన సలహా ఇచ్చినట్టుగా పెద్దమ్మను తన మాట వినాలంటే ఐర్లాండ్ లో తన పారా నార్మల్ సబ్జెక్ట్ కు సంబందించిన కాంఫెరన్స్ కు తనని అధ్యక్ష్యత వహించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తే తప్పకుండా తన మాట వింటుంది…ఒక్క సారి కుముద్వతి తన ట్రాప్ లో పడితే ఒక్క ఐర్లాండ్ ఏం ఖర్మ మొత్తం ప్రపంచాన్నే చుట్టెయ్యవచ్చు…ఆ పనికి సించన నే పురమాయించింది.గంగయ్యని కుముద్వతితో ఇంటరాక్షనుకు సిద్దం కమ్మని చెప్పింది.గంగయ్య ఒక్క క్షణం భయపడ్డాడు. ఇలాంటి వాటి మీద నమ్మకం ఉండి పూర్తి స్థాయిలో విశ్వసించినప్పుడే అవి పూర్తి ఫలితాలిస్తాయి.అది కూడా తాత్కాలికంగానే… ఏదో చొటా మోటా బాబాల లాగ పబ్బం జరిపి లయిఫ్ లో సెటిల్ అవుదామనుకొంటే అక్క పెద్ద తిమింగలాలకే గాలం వేస్తోంది. అదీ ఇంటర్ నేషనల్ స్థాయిలో ఉండే వారితో…ఏం జరుగుతుందో ఏమో…అనుకొని గురువు మీద భారం వేసి గమ్మునుండిపోయాడు.ఓ పది రోజులలోగా సించన ద్వారా పెద్దమ్మని కాకా పట్టి కుముద్వతితో తనకూ సించనకూ గంగయ్యకి పెద్దమ్మకు నలుగురికీ అపాయంటు మెంటు తీసుకొనేలా చేసింది.ఈ లోగా గంగయ్య కర్ణదుర్గా చేటక విధానాన్ని అధ్యనం చేసి గురువు గారి సలహా మేరకు సాధన విధిని పూర్తి చేసుకొన్నాడు.కుముద్వతిని కలిసే రోజు రానే వచ్చింది.పెద్దమ్మ ఆమె తన స్థాయికి తగ్గట్టుగా హుందాగా తయారయ్యి వచ్చింది.అందరూ కలిసి తన కారులోనే కుముద్వతిని కలవడానికెళ్ళారు.అక్కడ విలాసవంతమైన భవంతిలో చుట్టూ పకడ్బందీగా ఉన్న సెక్యూరిటీ మధ్య కుముద్వతి అతి ఖరీదైన సోఫాలో కూచొని ఉంది.దాదాపు ఆరు అడుగుల పొడవు కోల మొహం ఎత్తి చెక్కిపెట్టినట్లున్న అవయవ సంపదతో నిండుగా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తోందామె. ఆమెతో తమ పెద్దమ్మ తన భర్త కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నతోద్యోగని తన రిటైర్ మెంట్ తరువాత స్థిరపడడానికి ఐర్లాండ్లో సిటిజన్ షిప్ తీస్కొన్నామని కాని అక్కడ ఆస్తుల కొనుగోలులో ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయని తన సహాయం కావాలని చెప్పి అభ్యర్థించింది. ఆమె సానుకూలంగా తన అంగీకారం తెలిపి వీరి వంక చూసింది. సించనను అవంతికను రీసెర్చి స్కాలర్స్ గా పరిచయం చేసింది. చిన్నగా నవ్వుతూ తలేగరేసింది. గంగయ్యని పరిచయం చేసింది. గంగయ్య అప్పటికే తన చేటక విధిని పాటిస్తూ ఉంటం వల్ల తన చెవిలో కుముద్వతి గురించిన విశయాలు తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు. ఆ రాత్రికి ఆమె ఏర్పాటు చేసుకొన్న పార్టీలో ఆమెకు కలిగే ఇబ్బంది గూర్చి తెలియజేసింది చేటక శక్తి.గంగయ్య కళ్ళలోని మెరుపును వింతగా చూసి అతడిని పైనుండి కిందకు తేరిపారా చూసి కూచొమ్మని చెప్పింది.ఏం చేస్తుంటావని అడిగింది. తన పెద్దమ్మ ఏదో చెప్పేంతలో ఆస్ట్రాలజిస్టని చెప్పుకొన్నాడు.ఆమెకు ఇటువంటిమీద నమ్మకం లేదు. అందునా ఇండియాలో గల్లీకొకరు కనిపించే స్వామీజీల మీద ఇక్కడి మూఢ భక్తులపై చిన్నచూపు మరీ ఎక్కువ. అందుకే హేళనగా ఆహా అంది..గంగయ్యకి కావాల్సింది అదే ..ఉక్రోషపడుతున్నట్టుగా .. కావాలంటే పరీక్ష చేసుకోవచ్చు అన్నాడు.నేను పరీక్ష చేయడం కాదు మిస్టర్.. ఈరోజు సాయంత్రం చిన్న పార్టీ ఉంది ..వచ్చిన వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియ జేయి ..నిజమనిపిస్తే నీవు జీవితంలో చూడనంత సంపద నీ సొంతమవుతుంది..లేదంటే నీ తల ఎగిరిపోతుంది. ఏమంటావ్.. ఆలోచించుకొని చెప్పు. లేదంటే అందరూ టీ తాగి బయలు దేరండి అంది.నేను సిద్దం అన్నాడు గంగయ్యకుముద్వతి ఏదో చెప్పబోతున్న తన పెద్దమ్మను వారిస్తూ…. మీరూ సాయంత్రం పార్టీలో ఉండి వెళ్లవచ్చని చెప్పి లోపలకి వెళ్ళిపోయింది.అలా వాళ్లకు ఆ రోజు సాయంకాలం వరకూ కుముద్వతి ఇంటిలో ఉండే అవకాశం దొరికింది.సాయంత్రం పార్టీ ప్రారంభం కాగానే ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద పెద్ద తలకాయలంతా ఒకరొకరే రాసాగారు. అందులో దర్శిణి వాళ్ళ ఫామిలీ కూడా ఉంటం చూసి వీరు ఆశ్చర్య పడ్డారు.ఊళ్ళో తాము నిత్యం చూస్తున్న చాలామంది, ఇంకా చుట్టుప్రక్కల ఊళ్ళనుండి సుమారు ఓ యాభైమంది దాకా వచ్చారు. అందులో సుమారు నలభై మంది దాకా తమడబ్బును వైట్ చేసి ఇమ్మని కొంతమంది ఫారెXలో పెట్టి ఇమ్మని ఇలా రక రకాలుగా అడిగి సాయం కోసం వచ్చినవారే… అందరినీ చిరునవ్వుతో తోనె హ్యాండిల్ చేసి పంపేసింది.కుముద్వతి.చివరకు ఓ పదిమంది ఆడామగా మిగిలిపోయారు. అందరికీ బ్రహ్మాండమైన భోజనాలు వేరేగా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాయి.వారితో పాటూ గంగయ్య వాళ్ళను కూడా లోనికి తీసుకెళ్ళింది. కుముద్వతి. వారిలో ఒక్క జంటను చూస్తూనే గంగయ్యకి చేటక శక్తి వికటంగా ఏదో చెప్పింది.వెంటనే గంగయ్య కుముద్వతిని హెచ్చరించాడు.ఆమె తేలిగ్గా కొట్టిపారేస్తూ వారు తన దగ్గర బందువులని ఇక్కడే ఓ ఆశ్రమం నడుపుతున్నరని చెప్పి …పార్టీలో జాయిన్ కమ్మంది. అప్పటికే పార్టీ వాతావరణంవేడెక్కి ఉంది. ఆడా మగా తుళ్ళుతూ ఒకరి మీద ఒకరి పడుతూ లేస్తూ కుముద్వతి ని చూస్తూ కేరింతలు కొడుతున్నారుపొద్దు గడుస్తూ ఉండగా పార్టీ రంజుగా మరింత రంజుగా తయారయ్యింది.కొన్ని జంటలు కూచొన్న సోఫాల మీదే పని మొదలెట్టాసాయి.అందులో కుముద్వతి బందువులుగా చెప్పు కొన్న వారైతే మరీ రెచ్చిపోతున్నారు.ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఒక మగతను. అతను సన్నగా రివటలా ఉండి అప్పటికే తన సూటును విప్పుకొని ఒక ఇండియన్ అమ్మయిని సళ్ళు కుడుస్తూ ముచికలను కొరుకుతూ ఉన్నాడు. ఆ జంటలో ఉన్న ఒకామె కిందనుండి అతడి మొడ్డను సవరదీస్తూ మరింతగా కైపెక్కిస్తూ ఉంది.ఇదీ చూస్తున్న కుముద్వతి హేయ్… మేధా ఎలా ఉంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా..అంటూ ఆమె పిర్రమీద చిన్నగా చరిచింది. ఊరుకోండి ఆంటీ …మీ తమ్ముడికి నేను చాలదన్నట్టుగా అదిగో తనను కూడా తెచ్చుకొన్నాడు. అదేమో నన్ను వీడిని ఇద్దరినీ కలిపి కుమ్మేస్తోంది.అంటూ తన మొత్తను దాని ముందరకు తెచ్చి పెట్టింది. కింద ఉన్న నీలికళ్ల భామ ఆంగ్లో ఇండీయన్ .మేధ తెల్లటి తొడలను చిన్నగా కొరుకుతూ కుముద్వతిని చూసి కళ్లతోనే నవ్వింది.ఏరా ..మేధ చేస్తున్న కంప్లైంట్ విన్నావు కదా మరో సారి ఈ కంప్లైంట్ రాకూడదు. అంటూ ఆ ఆంగ్లో ఇండియన్ను పైకి లేపి గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకొని వదిలింది.అలా ఒక్కొక్క జంట దగ్గరికె వెళ్లసాగింది కుముద్వతి.ఇంకో జంటలో అతను ఓ బడా పారిశ్రామిక వేత్త .తెలుగు వాడు. నల్లగా కుండలాంటి చిరు బొజ్జతో పొట్టిగా ఉండి తన కూతురు వయసు అమ్మాయిలను పక్క పక్క నే వేసుకొని ఓ అమ్మాయికి సళ్ళు పిసుకుతూ ఇంకో అమ్మాయి మీద ఏటవాలుగా పడుకొని మార్చి మార్చి దెంగుతున్నాడు.అతడి కుమ్ముడికి కైపెక్కిన ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలూ కసిగా నవ్వుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.హల్లో… స్వరూప్ ఏంటి ప్రతీ సారీ కొత్త అమ్మాయిలను తెచ్చుకొంటున్నారు. వీరు కూడా మీ బంధువులేనా లేక నీ స్నేహితుల పిల్లలా… అంటూ వారి ప్రక్కన జారిగిలా పడినట్లుగా కూచొంది.బాగా తాగి మత్తెక్కిన ఒకమ్మాయి కుముద్వతి తొడను గట్టిగా పిసుకుతూ తన రెండుకాళ్ళనూ స్వరూప్ మీదవేసి వీడు వరుసకు నాకు చిన్నాన అవుతాడాంటీ …. అంటూ కిల కిలా నవ్వింది. ఓ చాలా ప్రోగ్రెస్స్ లోనికొచ్చాడు స్వరూప్ ..కీప్ గోయింగ్ అంటూ ఆ అమ్మయి సన్నునొకదాన్ని గట్టిగ నలిపి ఈ సారి నీవు ఒక్కతే రా నీతో పనుందీంటూ లేచి ఇంకో జంట దగ్గరకు వెళ్ళింది.. స్వరూప్ అనబడే ఆ ఆసామి వగరిస్తూ ఊ ఊ అంటూ లేచి ఇద్దరినీ దగ్గరకు లాక్కొన్నాడు ఆబగా
ఇంకో జంటలో అతడు చాలా చిన్నవయసున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆమె మాత్రం వయసులో చాలా పెద్దదిగా తెలుస్తోంది. వాడు కిండ నుండి మొడ్డనిగరబెట్టుకొని వెల్లకిలా పడుకొని ఉంటే అతడి మీదుగా తన భారీ తొడలను బారుగా తెరచిపెట్టుకొని నిదానంగా పైకి కిందకు ఊగుతోంది ఓ పెద్దవిడ.హోయ్ మనస్వినీ నీవు పార్టీకి రావేమోననుకొన్నా ….వస్తూ మంచి పార్ట్నర్ నే తెచ్చుకొన్నావే.. అంటూ ఆమె పైకి లేచినప్పుడు తడి తడిగా మెరుస్తున్న అతడి మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకొని పిండి మళ్ళీ మనస్విని దాంట్లోకి తోసింది…యూ నాటీ కుముదా నీ చిలిపి తనం తో చంపేస్తున్నావు. నీవుకూడా జాయిన్ కారాదూ అంటూ ఆగింది మనస్విని.ఆమె పెద్దసళ్ళను రెండింట్నీ రెండు చేతులతో ఒడిసిపట్టుకొని పిండి హో.. మై డార్లింగ్ ఆత్రమెందుకూ… మీరు ఎంజాయ్ చేయండి తరువాత చూద్దాం అంటూ లేచింది.ఇలా ఉన్న పదిమందీ ఎవరికి నచ్చిన వారిని మధ్య మధ్యలో మార్చుకొంటూ దెంగులాడుకొంటూ కేరింతలు కొడుతూ తీరిగ్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.వాళ్ళూ వీళ్ళని చిన్నా పెద్దని వావీ వరుసలేకుండా సాగిపోతున్న ఆ కామకేళిని చూసి నిలువుగుడ్లేసుకొని ఓ మూలన కూచొని ఉన్న ఈ నలుగురి దగ్గరకొచ్చినింది కుముద్వతి.అవంతిక పెద్దమ్మకైతే అప్పటికే ఆ డైరెక్ట్ లైవ్ దెంగులాటను చూసేసరికి నోరు తడారిపోతోంది. వీరున్నారు కాబట్టి తమాయించుకొంటోంది కాని లేకపోతే రంగం లో ఎప్పుడు దుమికేదో…సించను పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు అదే పరిస్థితి..కానీ ఎవరూ ధైర్యం చేయకపోవడంతో అలానే ఉండిపోయింది.అవంతిక ఏదో సినిమాను చూస్తున్నట్టుగా చూస్తూ తనకు నచ్చిన సీన్లని లైవ్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకొంటోంది.ఇక గంగయ్య పరిస్థితే కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా ఉంది.ఓ వైపు చెవిలో జోరీగలా పోరుతున్న చేటక శక్తి. ఇంకో నోరూరిస్తున్న దేశ విదేశీభామలు..సొల్లు కార్చుకొంటూ గిల గిలా కొట్టుకుంటున్నాడు.కాని ఎవరికెవరూబయటపడ్డం లేదు.హల్లో మిసెస్ శయనా మీరింకా ఇక్కడే ఉన్నారా ఏంటి … .డ్రింక్స్ ఏమీ తీసుకొన్నట్లుగా లేదే… కమాన్ శయనా నా ఇంట్లో పార్టీకొచ్చి ఏమీ తీసుకోకపోతే ఎలా చెప్పూ… అంది అందరినీ కలయ చూస్తూఅదీ…. అదీ …. అంటూ నీళ్ళు నమిలింది అవంతిక పెద్దమ్మ వినోదిని ..నో ఫార్మాలిటీస్ శయనా… ఇక్కడ మీరేమీ సంకోచాలు ఏమీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం ఖనిజా సించనా డాక్టరేట్లు చేస్తున్న మీరు కూడా ఇలా మడిగట్టుకు కూచొంటే ఎలా …ఏంటి ఆస్టాలజర్ గారూ ..మీరు కూడా ఇలా నిలబడిపోతే ఎలా ..అంటూ నలుగురినీ పలకరించి వారిలో బెరుకును పోగొట్టే ప్రయత్నం చేసింది కుముద్వతి.గంగయ్య ఆ ..అదీ … అంటూ అక్క వంకా పెద్దమ్మ వంకా చూసాడు.కుముద్వతి తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ మీ ఇండియన్స్ తో వచ్చిన ఇబ్బందే ఇది.ఎవరూ లేకున్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నాప్పుడు నాలుగు గోడల మధ్యన విజృంబిస్తారు. అదే ఎవరైనా చూస్తున్నరనే భావన వచ్చిందంటే మాత్రం కుంచించుకుపోతారు.అందుకే మీ ఇండియాలో మానసీకరోగులూ హిపోక్రసీ చాలా ఎక్కువ ..అందిసించనుకు రోషం వచ్చేసింది.అదేం లేదు కుముదా ఆంటీ ఇలాంటివన్నీ ప్రపంచానికి నేర్పిందే మేము,మా ఇండియన్స్ దానే మీరు పార్టీలపేరుతో మళ్ళీ మాకే నేర్పుతున్నారు.దెన్ వై ఆర్ యు సైలెంట్ గో అండ్ జాయిన్ ద పార్టీ అంది కుముద్వతి. ..సించన అక్కడనుండి విసురుగా వెళ్ళి డ్రింకును చేతికి తీసుకొని చిన్నగా సిప్ చేస్తూ దగ్గరలో ఉన్న జంటప్రక్కన కూచొంది.వాట్ అబౌట్ యూ గైస్స్ అంది వినోదిని అవంతికల వంక చూసింది.వినోదిని ఇంక లాభం లేదనుకొని ఖనిజా.. నేను అటెళ్ళుతున్నా నీవు కూడ ఏదైనా సాఫ్ట్ డ్రింక్ లాంటిది తీసుకొని ఎక్కడైనా కూచో కాసేపయ్యాక మనం బయలుదేరవచ్చు అంది.ఐతే వినోదినికు తమ ప్లాన్ గురించి తెలియదు నిజంగా తాము రీసెర్చిలో భాగంగా కుముద్వతితో పనుండి వచ్చామనుకొంటోంది.అందుకని పెద్దమ్మకు అనుమానం రాకుండా సరేలే పెద్దమ్మా అంటూ టేబలు దగ్గరికెళ్ళి చేతికందిన డ్రింకును తీసుకొంది.కుముద్వతి గంగయ్య వైపుతిరిగి ఏంటీ సార్ మీరు వయసులో ఉన్నవారు మీకేమీ అనిపించడం లేదా పార్టీలో జాయన్ కావలని లేదా ?ఆ హ హా అదేం లేదు కుముదా ఆంటీ అక్కా వాళ్ళు ఉండబట్టి నేనేం చేయలేకపోయాను. ఇప్పుడు వారు దగ్గర లేరుగాని దూరంగా నుండైన గమనిస్తారు కదా..ఓరిపిచ్చోడా మీ పెద్దమ్మా సించనా మీ అక్క అవంతికలందరికీ ఈ పార్టీలో జాయిన్ కావాలనే ఉంది కాకపోతే తేలుకుట్టీన దొంగలు. వచ్చిన అవకాశాన్ని ఏ ఆడదీ అంత తొందరగా పోగొట్టుకోలేదు. నీవలా చూస్తూండు అందరూ వెళ్ళిపోయినా మీ బ్యాచి మాత్రమే మిగులుతుంది.అంటూ అంటూ అతడి దగ్గరగా వచ్చింది.గంగయ్య వయసులో ఉన్నవాడు పైగా అప్పటికే ఎదురుగా జరుగుతున్న దెంగులాటలు చూస్తూ కసెక్కి ఉన్నవాడు.అందుకే చేటక శక్తిని ఉపసం హరించి కుముద్వతి దగ్గరకు లాక్కొని చుట్టేసాడు.కుముద్వతి గంగయ్య అంత తొందరగా కదులుతాడని ఊహించలేదు. అతడి విసురుకు పూర్తిగా వొడిలోనికొచ్చింది. ఆమె కాలు బారు మనిషి. గంగయ్య సగటు ఎత్తులో ఉన్నవాడు.ఆమె సళ్ళదగ్గరికి అతడిమొహం వచ్చింది.కుముద్వతి నవ్వుతూ ఎంత ధైర్యం నీకు ..నీవు చేసిన పనికి నిన్ను షూట్ చేసి పారేయాలి.దీనికి ధైర్యం ఎందుకూ మగతనం ఉండాలికాని. నీవు ప్రతీజంటదగ్గరా చేసిందంత చూస్తూనే ఉన్నా అక్కడే వొంకో నీ గుద్ద దెంగుదామన్నంత ఆవేశమొచ్చింది.ఆహా అంత మొగాడివా ఇప్పటి వరకూ ఎంతమందివి దెంగావేమిటి అంది అతడి మొడ్డ పట్టుకొని సైజును అంచనా వేస్తూ..ఎంతమందిని దెంగామో ఇంకో ఆడదాని దగ్గర చెప్పకూడంట…అంటొ బలిసిన ఆమె తొడల మధ్య చేయిపెడుతూనాకు మాత్రం ఎవరెవరి దగ్గర ఎలా దెంగావో ఎంత మందివి దెంగావో చెబితే విన్నప్పుడే కసి పుట్టుకొస్తుంది. చూస్తే ఇంకా.. నీవు ఎప్పుడైనా నీ ఇంట్లో వాళ్ళని చూసావా అంటూ అతడి బట్టలిప్పదీయసాగింది.ఇంట్లో వారిసంగతేమో గాని రీసెంటుగా అక్క ఫ్రెండుని దెంగాను అదీ అక్క ముందరే…అంటూ ఆమె పూకు పట్టుకొన్నాడు. అది గట్టిగా తగిలింది చేతికి.వారి దుర్మార్గుడా నేనకొన్నంత అమాయకుడేం కాదు నీవు అక్క ముందరే దాని ఫ్రెండును దెంగావా ..మీ అక్క ఏమీ అనలేదా అంటూ అతడి నడుమును బలంగా తన మొత్తకేసి వొత్తుకొంది.దూరంగా కూచొని ఓ కన్నును గంగయ్య వైపు వేసి ఉంది అవంతిక ఎప్పుడైతే వాడు ఏకంగా కుముద్వతిని వొళ్ళోకి తీసుకోవడం గమనించిందో తన పని అయ్యినట్లుగానే సంబరపడింది అవంతిక హుశారుగా ఇంకో డ్రింకును తీసుకొంది.వినోదినికూడా ఇది గమనిస్తూ ఉంది.సించన అప్పటికే ఇంకో జంటతో జాయిన్ అయిఉంది.ఏమంటుంది ,దానికి బయటికెళ్లడానికి దారేలేదు చచ్చినట్టు మా దెంగులాటను చూడక తప్పింది కాదు. అంటూ నవ్వుతూ గట్టిగా ఆమె బలిసిన పిరుదులను రెండు చేతులతో వొడిసిపట్టుకొని గట్టిగా ముద్దులాడాడు.ఈలోగా వినోదిని దగ్గరగా ఉన్న ఓ జంటలోని అతను డాగీలో దెంగుతూ కోరగా ఆమె వంక చూడసాగాడు. వినోదిని గబుక్కున తలతిప్పుకొని అవంతిక వంక చూసింది. అవంతిక ఏం తాగుతోందో కాని ఆమె కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి.తీరుబడిగా కూచొని తమ్ముడి వంకా అంకా పక్కనే దెంగుకుంటున్న వారి వంకా చూస్తోంది.కుముద్వతి వేసుకొన్న ట్రిం గౌను జిప్పును కిందకులాగుతూ వీపునుతడుముతూ ఆమె పెదాలను అందుకొన్నాడు.మదమెక్కిన ఓ మదవతి వీరిదగ్గరికొచ్చి హేయ్ కుముదా ఏంటి ఒక్కడితోనే కులుకుతున్నావు పిలిస్తే నేను హెల్ఫ్ చేస్తాగా అంటూ వెనుకనుండి గంగయ్యని హత్తుకొని అతడి మొడ్డను వెనుకనుండే చేతితో ఆడించింది…. వచ్చి జాయిన్ ఐతే వొద్దంటానా..మనోడు గ్రందసాంగుడనుకో ..అక్క ముందరే దాని ఫ్రెండును దెంగాడంట… కాని అక్కను మాత్రం ఏం చేయలేదంట అంటూ కిసుక్కున నవ్వి అతడి తొడల మధ్యలోనికి తనమోకాలును పెట్టింది.వెనుకనున్నామె గంగయ్య మొడ్డను కుముద్వతి తొడపై వేసి రుద్దుతూ గంగయ్య పిరుదులపై తనమొత్తతో కుమ్మింది.అలా కుమ్మడంతో గంగయ్య కాళ్ళను ఎడం చేస్తూ కుముద్వతికి ఇంకాస్త దగ్గరగాహత్తుకొని నిలబడ్డాడు.చెప్పు గంగయ్య మన దెంగులాటలో ఎవరిని కలుపుకోవాలనుకొంటున్నావు.మా బ్యాచ్ లోని వారినా లేదా మీ బ్యాచ్ లోని వారినా ? అంటూ కళ్ళెగరేసింది.ఆమె నడుం పట్టుకొని దగ్గరికి లాక్కొంటూ ఆశ్చర్యంగా ఆమె వైఉ చూసాడు.తొందరగా చెప్పవోయ్ ..సిగ్గుపడవల్సిందేమీ లేదు. మీ పెద్దమ్మనా లేకా మీ అక్కనా లేదాసించనతో కలిపి అందరినీ కలుపుకొని ఓ ఆట ఆడుదామా అంటూ అతడి చెవి తమ్మనుకొరికింది.ఆ కొరుకుడికి మత్తుగా మూలిగి నేనేమీ చెప్పలేను. నాకేదో ఇంద్రలోకంలోఉన్నట్టుంది.మనిద్దరం మొదలెడదాం మధ్యలో ఎవరొచ్చి కలుసుకొన్నా నాకేం అభ్యంతరంలేదు అంటూ ఆమె గౌనును పైకెట్టి తన దాన్ని దూర్చపోయాడు.ఆ ఆత్రమెందుకురా …దెంగులాటంటే గబగబ దెంగి పక్కకి తిరిగి అడుకోవడం కాదు…దెంగుడువల్ల మన శరీరం మనస్సు రెండూ పూర్తిగా చార్జి కావడమన్నమాట. అంటూవెనుకనున్నామెకు సైగ చేసి మోకాళ్ళమీద కూచొంటూ గంగయ్య మొడ్డను నోటిలోనికి తీసుకొండి.వెనుకనున్నామె టేబలు దగ్గరెకెళ్ళి ఓ డ్రింకు గ్లాసులో ఏదో పౌడరును కలిపి తీసుకొచ్చిగంగయ్యకిచ్చింది.గంగయ్య దాన్ని గబుక్కన నోటిలో పోసుకొని కుముద్వతి చీకుడికి అనుగుణంగానడుమును ముందుకూ వెనుకకూ ఊపుతూ డ్రింకునిచ్చినామె సళ్లను పట్టుకొన్నాడు.వినోదిని కూచొన్న సోఫా మీదకు పక్కనున్న జంటలో ఉన్నతను తన పార్టనరును ఎత్తుకొనిసోఫా మీద పడేసాడు. అల ఒక్కసారిగా వారిద్దరూ వచ్చేయడం వల్ల ఇంకో ఆమె వినోదినికంగారుపడి దూరంగా జరిగింది. నిగిరిపెట్టుకొన్న మొడ్డకు ఏదో జెల్ లాంటిది పూస్తూ వినోదినివంక చూసి నవ్వి మొకాళ్ళమీద కూచొని సోఫా మీదున్నామె దాంట్లో దూర్చి తొడలనుఎత్తిపట్టుకొని నెమ్మదిగా కుమ్మసాగాడు. అతను ముందుకు తోసినప్పుడెల్లా అమె వెనుకకుజరుగుతోంది వినోదిని తొడకు తగిలేలా …వినోదినికు అక్కడనుండి వెల్లిపోవాలనిపిస్తోంది.ఇంకోపక్క ఆ వీర దెంగులాటను చూసి ప్రాణం జిల్లర్చుకుపోతోంది.ఉన్నవి నాలుగైదుజంటలైనా ఒకరినొకరు మార్చుకొంటూ ఒక్కోచోట ఇద్దరాడవారు ఒక్క మగాడితో ఇంకో చోతఆడవారుమాత్రమే లెస్బియన్లుగా ఉండి ఎవరూ స్కలించట్లేదు. ఆ దెంగుడు అలాసాగిపోతోంది. ఆడవారుకాని మగవారుకాని ఎవ్వరూ స్కలించి నీరుకారిపోవట్లేదు. అంటేబహుశా ఏవో స్టెరాయిడ్స్ లాంటివి వాడుతూ ఉండవచ్చు.అనుకొని తనవంక చూసుకొనిఉలిక్కిపడింది. తన ప్రక్కనున్నామె తల పూర్తిగా తన తొడమీదకొచ్చేసింది.ఆమె అతడుతోస్తునప్పుడెల్లా మత్తుగా మూలుగుతూ తన పొత్తికడుపుకు దగ్గరగా తలతిప్పుతోంది.ఆమె అంతఅడ్వాన్స్ అయ్యేవరకూ తనకెందుకు తెలీలేదో అనుకొందేకాని ఆమెను దూరంగా జరిపేప్రయత్నం చేయలేదు.ఇటువైపు గంగయ్యకిచ్చిన డ్రింకులో కలిపినటువంటి స్టెరాయిడ్ పనిచేయటంమొదలయ్యింది.అతడి మొడ్ద లావుగా గట్టిగా ఉబ్బి నిలుచొంది. పరవాలేదోయ్ నీదికూడా మాయూరోపియనలకు తక్కువేమీ లేదు. అంటూ కుముద్వతి సోఫామీద వెల్లికిలా వాలింది. కళ్ళుచెదిరే అందం కుముద్వతిది ఆరు అడుగుల పొడవుండి.బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న శరీరంఆమెది. తెల్లగా మెరిసిపోతోంది. కోల మొహం నిండైన సళ్ళు లోతుబొడ్డు. తుటి బాగమ్నుండిమోకాళ్ళవరకూ బలంగా ఒకే సమంగా ఉన్న తొడలు వాటి మధ్య కరుచుకొని వెడల్పాటిపూబిళ్ళ..అహా అనిపించేలా ఉందామె.గంగయ్య ముందుకు కదిలేలోగా పక్కనున్నామె అబగాకుముద్వతి పూకును నాలుకతో నాకసాగింది. ఆమె నోటికి తన మొడ్డను అందించి సర్దుకొంటూసోఫా మీద సానుకూలంగా పడుకొన్నాడు గంగయ్య.దూరం నుండి ఒక్కొక్క జంటనే తాపీగా చూస్తూ అప్పుడప్పుడూ గంగయ్యవైపు చూస్తున్న అవంతికకుఒళ్ళు జారిపోతున్నట్టుగా ఉంది. సించన ఎవరిదగ్గరుందో అస్సలు కంటికి అగుపించడంలేదు. పెద్దమ్మ మాత్రం కూచొన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఆమె ప్రక్కన ఎవరో ఇద్దరు ఆడవారుఒకతను ఆమె మీదకు వొరుగుతున్నట్లుగా దెంగులాడుకొంటున్నరు.ఆమెకు మనస్సు గాలిలో తేలిపోతున్నట్టుగా ఉంది జీవితంలో అప్పటివరకూ తెలీనంతసంతోషం కలుగుతోంది.తను జీవితంలో అప్పటివరకూ దెంగులాటలను చూసిందే కానిఎప్పుడూ అటువంటి అనుభవం కోసం తహ తహ లాడలేదు. బహుశా తాను మానసికంగాగిరిగీసుకొని ఉండవచ్చు. తన స్నేహితులలో ఎంతోమందికి బాయ్ ఫ్రెండ్స్, అక్రమ సక్రమసంభందాల్లాంటివి ఉన్నాయి. చూసిచూడనట్టుగా ఉందే కాని ఎవరికీ ఎటువంటి అవకాశంఇవ్వలేదు.ఐతే ఇప్పుడు మునుపట్లా కాకుండా తాను ఇన్ని జంటలు ఇలా రక రకాలుగాదెంగులాడుతూ ఉంటే మనస్సు సంతోషంతో ఉప్పొంగుతోంది.తన సంతోషాన్ని ఎవరితోఒకరితో చెప్పుకోవాలనిపించి చుట్టూ చూసింది.కొద్ది దూరంలో పెద్దమ్మ కనిపించింది. ఆమెనుచూస్తూనే ఆమెకు పట్టలేనంత ఉక్రోషం వచ్చేసింది. ఏయ్ శయనా అంటూ ఆమె వద్దకుతూలుతూ వెళ్ళింది.అవంతిక అలా రాగానే వినోదిని తనకు తెలియకుండానే రెండు చేతులనుచాచి అవంతికను దగ్గరికి తీసుకొంది. ఆమె ఒళ్ళో ఉండి దెంగించుకొంటున్నామె తలను పక్కకితోసేస్తూ .. అవంతిక ఆమె ఒళ్ళోపడినట్లుగా జారి ఏయ్ శయనా నీవు నా పెద్దమ్మవా లేక తల్లివాచెప్పూ అంది.వినోదిని మత్తుగా కళ్ళెత్తి చూస్తూ ఏదో ఒహటి ..నీవు నాదగ్గరే ఉండు. నీ తమ్ముడుచూడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో అంది ముద్దముద్దగాఅంతే నంటావా అందుకే నీవంటే నాకు చాలా ఇష్టం లవ్ యూ పెద్దమ్మా అంటూ ఆమెబుగ్గలను ముద్దుపెట్టుకొంది.పక్కనున్నతను ఇంకోఅమెకు సైగచేసి ఇద్దరికీ తలో డ్రింకులను తెప్పించి ఇచ్చాడు.నోట్లోకి పోసుకొంటూ గంగయ్యని రమ్మనవే… మనం వెళ్ళిపోవాలి అంది వినోదిని అవంతికను తన ఒళ్ళోకూచోబెట్టుకొంటూ..వెళ్ళిపోదామంటూ నన్ను నీవొళ్ళో పెట్టుకొన్నావు పెద్దమ్మా…. లవ్ యూ… అంటూ మళ్ళీముద్దులాడింది. వినోదిని ఒంటిమీదున్న మెత్తటి చీర దాదాపుగా కిందకు జారిఉంది. అవంతికఒంటిపై నున్న చున్నీ ఎప్పుడో ఎక్కడో పడిపోయిఉంది. అవంతిక బుగ్గలను పట్టుకొన్నట్లుగా తనసళ్ళను పట్టుకొని పోదామా అంది వినోదిని.ఎందుకనో తలెత్తి చూసిన గంగయ్యకి పెద్దమ్మ వొళ్ళో కూచొనున్న అక్క కనిపించింది.ఏమీమాటాడకుండా కుముద్వతి కిందకు జారి తన పెద్దపెద్ద పిరుదులను చేతితో పట్టుక్నొ తనమొడ్దకేసి వొత్తుకొన్నాడు.కిందనున్నామె పక్కకెళ్ళి జెల్ లాంటిది ఏదో తెచ్చి గంగయ్యమొడ్దకు పూసికిందకూ పైనకూ ఆడించింది. కుముద్వతి ఆమెకు ఏదో సైగ చేస్తూ వాడిది తనదాంట్లోదింపుకొంది అలా వెనుకవైపునుండే..గంగయ్యకి తన మొడ్డ ఆమె దాంట్లో దిగగానే వెచ్చగా భగ్గునతగిలింది ఆమె పూద్వారం.అహ హా అంటూ మూలిగాడు. కిందనున్నామె వెళ్ళి వినోదినినుఅవంతికను ఏదో మాటాడుతూ ఇద్దరినీ కుముద్వతి దగ్గరకు తీసుకొచ్చింది.దగ్గరికొస్తూనే వినోదినివారిద్దరినీ చూసి పక్కున నవ్వి చూడవే ఖనిజా మీ వాడు మీ బాస్ ను ఎలా దెంగుతున్నాడోఅంది.మావాడు బంగారం వాడు ఎందరినైనా దెంగి సుఖపెట్టగలడు.అంటూ కిందకు కూచొంది.కుముద్వతి ఎవరికో ఏదో సైగ చేస్తూ ఏం ప్రయోజనం నీవు చూసి చొంగ కార్చుకోవడం తప్పితేఅంటూ నడుమును ఎత్తి దించుతూ ముందుకు లేచి మునికాళ్లమీద కూచొంది.ఇంకేం చేయమంటారండీ …నాకూ ఎవడో ఒకడు దొరక్కపోడులే అంతవరకూ చూసిఆనందించడమే ..అంది ముద్ద ముద్దగాప్రపంచంలో ఎంత చూసినా తనివి తీరనిది ఇదొక్కటే..అందుకె మనకు తోచిన దారిలో కుతితీర్చుకోవాలి….ఏమంటావ్ శయనా …. అంటూ ఉంటే కిందనున్నామె కుముద్వతి సళ్ళనుపట్టుకొని పిసకసాగింది.నిజమే కుముదా మేడం ఈ కాలం పిల్లలకు ఇటువంటివన్నీ మనము నేర్పితే నేర్చుకొనేలాగాఉన్నారా? అంటూ గంగయ్య మొడ్డ ఆమెలో బిర్రుగా దిగుతూ ఉంటే ఆశగా చూసింది.నిజమే శయనా గంగయ్యని చూడు ఏకంగా నన్నే ముగ్గులోనికి దింపాడు.వాడు ఎంతమొగాడుకాకపోతే నేను వాడితో పడుకొంటా నీవే చూడు అంటూ నడుమును పైకెత్తి వాడిమొడ్డను తనకు చూపింది. ఆమె రివర్సులో ఉంటం వల్ల గంగయ్యకి కుముద్వతిఆ …వాడు మొగాడుయ్యాడు. అంతా వాళ్ళ నాన్న పోలిక అంటూ కాస్త ముందుకు వచ్చింది.కుముద సైగను అర్థం చేసుకొన్న ఓ జంట వినోదిని దగ్గరికొచ్చింది. అందులో నున్నామె అవంతికను అక్కడే వదిలేసి వినోదినిను ఎదురుగా ఉన్న సోఫా మీద కూచోపెట్టింది..కుముద్వతి గంగయ్యని దెంగుతుండగా దగ్గరగా ఎదురుగా కూచొన్న వినోదిని చీరలోనికి చేయిపెడుతూ మీ ఇండియన్స్ చీరల విశయంలో మంచి టేస్టును చూపిస్తారు కదూ …అంది.ఆ …అవనవును దీని ఖరీదు పాతిక వేలు తెలుసా అంది వినోదిని గొప్పగా …ఒహ్హ్హ్…. మీరు చీర ఖరీదును ఇక్కడ చెప్పకండి ..కట్టుకొన్న మీ వల్ల ఈ చీరకు అందమొచ్చింది. అంటూ చీరను లంగాతో సహా తొడలపైదాకా ఎత్తి రెండుతొడలను నూనె రాస్తున్నట్టుగా పామింది.వినోదిని అదేం పట్టించుకోకుండా కుముద్వతికన్నా నేను అందంగా ఉన్నానా అందిమరే ఎంతైనా కుముదా మేడం యూరోపియన్ కదా చీరలు అంతగా నప్పవు అంటూ ఇంకాస్త చేతులు లోపలకు నెట్టింది.ఎదురుగా కుముద్వతి నవ్వుతూ తన స్పీడును పెంచింది.గంగయ్య తన ఎండు పిరుదులను పట్టుకొని కిందనుండి గుమికిస్తున్నాడు.వినోదినిదేం మామూలు అందం కాదు.ఎదుటివారిని తలదన్నే అందం ఐతే ఆమె ఇంతవరకూ ఎక్కడా బయటపడలేకపోవడం వల్ల అవంతిక కాని గంగయ్య కని ఆమెను ఆ దృష్టితో చూడలేదు.అదే అదనుగా సోఫా వెనుకనుండి ఒకతను వచ్చి వినోదిని రెండు సళ్ళ మీద చేయి వేసి ఆమె మెడ మీద ముద్దుపెట్టుకొన్నాడు.కిందనున్నామె తన రెండు చేతులతో తొడలను గట్టిగా నొక్కుతూ పక్కలనుండి ఆమె రెండు పిరుదులను గట్టిగా గోళ్లతో గీరింది.వినోదిని విన్నారా …. కుముదా గారూ మీకంటే నేనే అందంగా ఉన్నానటనిజమే శయనా…. మీ అందం గురించి మీకు తెలియదు.అంత దాకాఎందుకూ గంగయ్య మొడ్డ ను గూర్చి ఎప్పుడైనా ఊహించారా..మీరు నన్ను ఊరికే పొగిడేస్తున్నారు అంది మాటలు తడబడుతుండగావెనుకనున్నతను జాకెట్లోనికి చేయిని పెట్టి సళ్లను రెంటినీ పట్టుకొని వేళ్ళతో తన ముచికలను టింగ్లింగ్ చేస్తుంటే కిందనున్నామె వినోదిని చీరను పూర్తిగా పైకి లేపి రెండు తొడలను ఎడంగా జరుపుతూ తన ప్యాంటీ మీదే బిళ్ళను తడమసాగింది. వినోదిని తొడలు రెండూ తెల్లగా మెరిసిపోతుంటే మోకాలి చిప్పలు నున్నగా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి.వినోదిని తొడలు రెండూ తెల్లగా మెరిసిపోతుంటే మోకాలి చిప్పలు నున్నగా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి.అవంతిక ఏమీ మాటడకుండా జరిగేదంతా చూస్తోంది. కిందనున్నామె వినోదినిను వెనక్కి పడుకోబెట్టి చీరను గజ్జెల దాకా జరిపి ప్యాంటీని కిందకు లాగింది.తన తొడలను నలుపుతూ వినోదిని పూబిళ్ళపై పలుచగా కనిపిస్తున్న వెంట్రుకలను సవరుతూ రెమ్మలను రెంటినీ నెమ్మదిగా విడదీసింది.కుముద్వతి నిజంగా మీరు చాలా అందంగా ఉన్నరండీ లేకపోతే నా అసిస్టంటు మిమ్మల్ని అంత తొందరగా ఒప్పుకొనేది కాదు.అంటూ ఓ పక్కగా మోకాలి మీద లేచి గంగయ్యని కుమ్మసాగింది.వినోదిని ఏమీ మాటాడలేదు..మనసులో మాత్రం ఏదో ఒహటి చేయించుకోకపోతే ప్రాణం నిలిచేట్లు లేదనుకొంటోంది. సిగ్గూ బిడియం అనీ గాలికి వదిలేసి.కిందనున్నామె వినోదిని మదన మందిరాన్ని నాలుకతో తడుపుతూ ముద్దులాడుతూ ముక్కుతో కుమ్ముతోంది.పక్కనున్నతను నెమ్మదిగా ఆమె తలవైపు వొచ్చి తన మొడ్డను నోటికిచ్చాడు.ఇన్నళ్ళ మొడ్డ తపనకి దెంగి దెంగి మొడ్డ ఎరుపెక్కి పూకు చీలిపోయింది.సమాప్తం.
మీకు ఈ కథ నచ్చితే కామెంట్ కాలంలో మీ అభిప్రాయాలను రాయండి.నెంబర్ 1 బూతు కథల వెబ్సైటు మీ పూకులో.కామ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories