ఆమె గుదద్వారంలోకి | Telugu sex stories

Telugu Boothu Kathalu వంటగదిలోకెళ్ళి సింకులో పడున్న సామాన్లను కడగడం మొదలెట్టింది ఏదైనా పనిలో పడితే వేరే ఏ ఆలోచనలు రావని..ఏ చప్పుడైనా ఉలిక్కిపడుతోంది వాడొచ్హాడేమోనని.అన్యమనస్కం గానే అన్ని పనులూ ముగించుకుని ఇక స్నానం చేద్దామని బట్టలు తీసుకుంటుంటే మళ్ళీ వాడు గుర్తొచ్హాడు.ఏంటి వీడు ఇంకా రాలేదు ఈయన వెళ్ళి ఇంత సేపైనా అనుకుని.మళ్ళీ అంతలో ఏంటిది నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుంటోంది.ఇక ఇలా కాదు, దీనికి ఒక ముగింపు పెడదాము.అయిపోందేదో అయిపోయింది.ఇక ఆపేయాలి అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్హి..అదే మాట వాడికి చెప్దామని తలుపు తెరచుకుని మేడపైకెళ్ళింది.చూస్తే వాడి రూము తాళమేసి ఉంది..ఇప్పుడేగా ఉన్నాడు, ఇంతలో ఎక్కడికెళ్ళాడు.ఆ..ఏముంది బ్రహ్మచారిగాడికి పనా పాటా.ఎక్కడో పొరకుతుంటాడు.ఐనా ఎక్కడ పోతే నాకేందుకు..ఏం చేస్తే నాకెందుకు..నే చెప్పాల్సిన మాట ఈసారి కనిపిస్తే చెప్పేయాలి అని అనుకుంటూ మెట్లు దిగసాగింది..ఎదురుగా వాడు మెట్లెక్కుతూ ఎదురుగా వాడు మెట్లెక్కుతూ.నవ్వుతూ తన చేతిని వెనక్కు పెట్టాడు.తను చెప్పాల్సిన విషయం మర్చిపోయింది వాడ్ని సడన్ గా చూడడంతో.ఎక్కడికెళ్ళావు..ఆ చేతిలో ఏంటది..అప్రయత్నం గా ఆమె నోట్లోనుంచి మాటలు వెలువడ్డాయి. వాడ్ని చూడడంతోనే నోట్లో తడారిపోయి, నాలుక పిడచకట్టుకుపోయి..గొంతు బొంగురుగా పలికింది..ఇక్కడికే..అదా ఆయింటుమెంటు అన్నాడు.ఎందుకు..ఏమైంది.అంది అరుందతి..ఏం లేదు..తరువాత చెప్తాలే అన్నాడు.కాదు..నన్ను చూడనీ అంటూ వాడి చేతుల్లోంచి తీసుకోవడానికి ముందుకు అడుగేసింది..మెట్టుకొననున్న అరుందతి కాలు తడబడి అలాగే ముందుకు పడబోయింది.వాడు చటుక్కున ముందుకొచ్హి ఒక చేత్తో ఆమెను పట్టుకుని మరో చేత్తో రైలింగును పట్టుకున్నాడు ఆమె పడకుండా.ఆమె పెట్టుకున్న ఒట్లు, చేసుకున్న తీసుకున్న నిర్ణయం అంతా వాడి స్పర్శతో హుష్ పటాక్ అయిపోయాయి.ఆమె గొంతు తడారిపోయి నోరు ఎండిపోయి మాటలు పెగలడం లేదు.ఆమెను నిలబడుతూ ఏమైంది అలా పడిపోయావు.దెబ్బేమైనా తగిలిందా అని వాడు అడుగుతుంటే చప్పున స్పౄహలోకొచ్హి లేదు లేదు ఏం కాలేదు అంటూ కదలబోయింది.ఇంక్కాస్సేపు అక్కడే ఉంటే ఏమౌతుందో అని.వాడు ఆమెను పోనివ్వకుండా అడ్డం నిలబడి.చెప్పు నాకోసమే కదా పైకెళ్ళి వస్తున్నావు.అంత గుర్తొస్తున్నానా అప్పుడే రాత్రి గడిచి తెల్లవారిన వెంటనే అంటూ వంకరగా నవ్వుతూ మీదికి రాబోయాడు.లేదు..లేదు..ఏం గుర్తుకు రాలేదు.బట్టలు ఆరవేయడానికి వచ్హాను అంది అరుందతి.ఏదీ..చూడనీ నన్ను అంటూ కాస్త నీలిగి దాబా పైన చూస్తూ..ఎక్కడా.ఆరేసిన బట్టలు కాకులెత్తుకెళ్ళాయా అంటూ.చేతిని తెచ్హి ఆమె తొడలపై వేసి ఒత్తాడు.అదేం కాదు..నన్ను వెళ్ళనీ అంటూ వాడ్ని తోస్తూ గబగబా మెట్లు దిగి తమ ఇంట్లోకి వచ్హి పడింది.మూసిన తలుపుకు చేరబడి.ఇదేంటి ఇంత బలహీనం గా తయారైయ్యాను.ఒక పక్క వాడు పట్టుకున్నప్పుడు, తొడలను నొక్కినప్పుడు తన శరీరం ఒళ్ళువిరుచుకుని వాడి పొందు కోరుకోవడం తెలుస్తూనే ఉంది..సళ్ళు బరువెక్కి, ముచ్హికలు నిక్కబొడుచుకోవడం, తొడల మద్య తడి చేరడం.అప్రయత్నం గా చేతిని తొడల మద్య వేసుకుంది.మెల్లగా నైటీ పైనుంచే నిలువు పెదాలను పాముతూ కళ్ళు మూసుకుంది. మరో చేత్తో సళ్ళను పిసుక్కుంటూ మరో లోకం లోకి వెళ్ళిపోయింది అరుందతి.అలా ఎంత సేపు కూర్చుందో తెలియలేదు.ఎవరో పిలుస్తూ తలుపు తోస్తున్నట్లై ఈ లోకం లోకొచ్హింది..నిజం గానే బయట నుంచి తలుపు తోస్తున్నారు ఎవరో.వాడే వచ్హుంటాడు అనుకుంటూ లేచి ఒక చేత్తో తలుపు తెరచింది తొడల మద్య ఉన్న రెండో చేతిని తీయకుండానే.బయట.చటుక్కున మళ్ళీ తలుపు మూసేసి వెనక్కి జరిగి దానికి ఆనుకుంటూ తొడల మద్య చేతిని తీసేసి చేతికి అంటుకున్న తడిని తన నైటీ వెనక బాగానికి తుడుచుకుని మళ్ళీ తలుపు తీసింది.ఎదురుగా మూడిల్లవతలి పిల్లాడు నిలబడి ఉన్నాడు.అదేంటక్కా..అలా తలుపు తీసి మళ్ళీ మూసేసావు అన్నాడు..ఏం లేదులే..ఏంటి ఇలా వచ్హావు అంది మిద్దె పైని బ్రమ్హచారి కానందుకు కలిగిన నిరుత్సాహాన్ని గొంతులో కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడుతూ.వాడు లోపలికి రావడానికి ముందుకొస్తుంటే పక్కకు జరిగింది.లోపలకొస్తున్న వాడి చేతిలొ ఏదో గిన్నె ఉంది.ఏంటిరా అది అన్న అరుందతితో.ఇదా..ఇందా..తీసుకో.అమ్మ ఇచ్హి రమ్మంది అన్నాడు.ఒక్క నిముషం అంటూ లోపలికెళ్ళి చేతులు కడుకొచ్హి వాడి చేతుల్లోంచి గిన్నె అందుకుంది.మూత తీసి చూస్తే గారెలున్నాయి.అందులోనే కొద్దిగా కోడి ఇగురు కూడా ఉంది.చూస్తుండగానే అరుందతికి నోట్లో నీళ్ళూరసాగాయి.అలాగే చేత్తో పట్టుకుని ఒక ముక్క తుంచి కోడి ఇగురులో ముంచి నోట్లో వేసుకుంది.అబ్బ.నములుతూ వాడి వైపు చూసి చాలా బావుందిరా.నువ్వు తిన్నావా అంది అరుందతి.ఆ..ఇప్పుడే రెండు గారెలు తిన్నా.ఇంకా కావాలంటే..ముందు వెళ్ళి ఇవి అరుందక్కకి ఇచ్హిరా.తనకు ఇవంటే చాలా ఇష్టం అంది అమ్మ.అందుకే వచ్హాను.గిన్నె ఇచ్హేస్తే నే వెళ్తా అన్నాడు.వాడు మాట్లాడుతున్నాడే కాని ఇల్లంతా పరిశోదిస్తున్నట్లు వాడి చూపులు నాలుగు వైపులా తిరుగు తున్నాయి.సాయంత్రం తెచ్హి ఇస్తానని చెప్పరా అంది అరుందతి మరో ముక్క తుంచి నోట్లో వేసుకుంటూ.సరే అని వాడు కదలి మళ్ళీ ఆగాడు.ఏమైందిరా..ఏం గుర్తుకొచ్హింది అంది అరుందతి.ఆహా..ఏం లేదు ఇందాక నువ్వు తలుపు తీసి మళ్ళీ వెంటనే ఎందుకు మూసావు అన్నాడు అరుందతి వైపు చూస్తూ.గారె ముక్క గొంతుకు అడ్డం పడి పొరబోయినట్లైంది అరుందతికి.చేతిలో ఉన్న గిన్నె పక్కన పెట్టి తలపై అరచేత్తో చరచుకుంటూ.అదా..అదీ.అంటూ మాటలకోసం తడుముకుంటుంటే.అదీ కాక నువ్వు తలుపు తెరచినప్పుడు నీ ఒక చేయి అక్కడ పెట్టుకుని ఉన్నావు అన్నాడు ఆమె తొడలవైపు చూపిస్తూ.దిమ్మతిరిగింది అరుందతికి.బడవా వేలడంత లేవు..ఏంట్రా నీ ప్రశ్నలు.అంటూ ఒక్కటిద్దామని ఒకడుగు ముందుకేసింది.పదేళ్ళు కూడా లేవు వీడికి అప్పుడే ఎన్ని ప్రశ్నలడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ.నేను పన్లో ఉన్న కదా తొందరగా నడవడానికి వీలుగా అలా నైటీని పట్టుకున్నా అంది అరుందతి.అవునా మరి నువ్వు పన్లో ఉంటే ఎవరితోనో మట్లాడుతున్నట్లు విన్నాను.ఏంట్రా నేనొకతినే ఇంట్లో ఉంటే ఎవరితో మట్లాడుతాను అంది అరుందతి వాడు ఏం చెప్తున్నాడో అర్తం కాక.మరేమూ నేను వచ్హి తలుపు తట్టబోతున్నంతలో ” ఆ.ష్హ్హ్.ఆ.వద్దురా..చాలు.నాకైపోయింది.” అంటున్నావు.నేను తలుపు తట్టగానే నీ మాటలు ఆగిపోయాయి అన్నాడు.గతుక్కుమంది అరుందతి.చేతి పని చేసుకుంటూ.పైనింటి వాడ్ని తలచుకున్నట్లుంది.అవి కాస్త గట్టిగానే బయట కొచ్హినట్లున్నాయి.ఏం చెప్పాలిరా భగవంతుడా అనుకుంటూ.నేనేమన్నానో..నీకేమి వినిపించిందో..అర్తంపర్తం లేకుండా నీ సొల్లు వాగుడూ నువ్వు.ఉండు మీ అమ్మకు చెప్తా అంది అరుందతి బెదిరిస్తున్నట్లు.వాడు బయం గా చూస్తూ వద్దులే అక్కా, గిన్నె ఇచ్హిరారా అంటే ఇవన్నీ నీకెందుకురా అంటూ అమ్మ వీపు వాయగొడుతుంది అంటూ నేనొస్తా మరి అంటూ తుర్రుమన్నాడు పట్టుకోవడానికి వస్తున్న అరుదతికి అందకుండా.అబ్బ..కాస్సేపట్లో వెదవ వాయగొట్టేసాడు అనుకుంటూ పక్కన పెట్టిన గిన్నె తీసుకుని డైనింగు టేబుల్ పై పెట్టేసి వంట గదిలోకెళ్ళింది అరుందతి మిగిలిన పనులు చూడడానికి..చేయడానికి.చేయాల్సిన పనులు చేస్తుంటే మాటి మాటికి ఆలోచనలు పై ఇంటి వాడి పైనే పోతున్నాయి.వాడి ద్యాసలో పడి రెండుసార్లు కడిగిన గిన్నెలనే మళ్ళీ కడిగింది..ఇలా కాదు..ఇంట్లోనే ఉంటే వాడి ఆలోచనలతో నాకు మతి పోతుంది..స్నానం చేసి అలా కాస్సేపు పక్కింటికన్నా వెళ్తే వీడి ఆలోచనలనుంచి తప్పించుకోవచ్హు అనుకుంటూ.కడిగిన సామాన్లను సర్దేసి.బట్టలు తీసుకుని బాత్రూం లో దూరింది అరుందతి.స్నానం చేస్తూ మద్య మద్యలో తలెత్తి వాడేమన్నా చూస్తున్నాడో ఏమో అని చూస్తోంది .వళ్ళు రుద్దుకుంటున్నాప్పుడు సళ్ళపై చెతులు పడగానే అవి బరువెక్కి ముచ్హికలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి.తొడల మద్య సోపుతో రుద్దుకుంటుంటే దిమ్మ తన నిలువు పెదాలను తెరచుకుని ఏదైనా ఇంకా లావాటి బారాటి దాన్ని దూర్చమని గొడవపెడుతోంది.ఒక రోజులోనే ఏంటిలా తయారైయ్యాను .తనపై తనకే రోత పుడుతోంది అరుందతికి.ఎలా.ఎలా..దీన్ని ఆపడం.వాడ్ని ఎలా తప్పించుకోవడం.అయిపోయిందేదో అయిపోయింది.ఇకపై అలా చేయకూడదు.అస్సలు వాడి గురించి ఆలోచించకూడదు.అనుకుంటుంటే.మళ్ళీ వాడి పిసుకుడు.నాకుడు.లోపలికి దూర్చి రెమ్మలు కదిలిపోయేలా ఊపే వాడి ఊపుడు గుర్తుకొచ్హి మళ్ళీ అరుందతి తొడల మద్య చిత్తడి చిత్తడిగా తయారైంది..చీ..చీ అనుకుంటూ మళ్ళీ రెండు చెంబుల నీళ్ళు పోసి సబ్బెట్టి కడుక్కుని.స్నానం ఐయిందనిపించి దండం పైని తువ్వాలు అందుకుంది.ఆమె ప్రమేయం లేకుండానే ఆమె కళ్ళు దాబా పైని గోడ దగ్గర వాడు కనిపిస్తాడో ఏమో అని చూసాయి.అక్కడ ఎవరూ లేరు.కాస్త నిరుత్సాహం కలిగింది అరుందతికి.ఏమనుకుంటున్నాడు తన గురించి.నేనే పిచ్హి పిచ్హిగా ఆలోచిస్తున్నానేమో వీడి గురించి.పొద్దున్నుంచి ఒకసారైనా రాలేదు..ఉండబట్టలేక నేనే వెళ్ళాను మిద్దె పైకి.చా..చా.ఇంక వాడు రానీ చెప్తాను.అసలు ఎందుకు రానివ్వాలి.ఇంతకు ముందు లానే వాడేవడో..నేనెవరో లానే ఉండాలి.పిచ్హి పిచ్హిగా ఆలోచిస్తూ..వాడ్ని తిట్టుకుంటూ తన మనసు బలహీనమౌవ్వడానికి వాడే కారణమని నిందలేసి తనకు కలిగిన ఆశాభంగానికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ వళ్ళు తుడుచుకుని తువ్వాలు గుండెలపైగా కట్టుకుని బాత్రూం లోనుంచి బయట పడింది అరుందతి.విడిచిన బట్టలు తీసుకెళ్ళి ఉతకడానికి ఉంచిన బట్టలతో బాటు వేసేసి.బట్టలు మార్చుకోవడానికి బెడ్రూం లోకెళ్ళింది.అక్కడ..మంచం పై వాడు కూర్చుని అత్తగారింట్లో కొత్తల్లుడిలా విలాసంగా కాళ్ళూపుతూ ఇందాక వచ్హిన గారెలు తింటున్నాడు.అడుగుల చప్పుడు విని తలపైకెత్తి పళ్ళికిలిస్తూ.చాలా బావున్నాయి ఇందా నువ్వు కూడా తిను అంటూ లేచాడు.నువ్వా.ఎలా వచ్హావు? అంది అరుందతి పక్కనున్న తలుపును ఆసరాగా పట్టుకుని ఎంత దాచుకున్నా ఆమె మొహంలో వాడొచ్హాడన్న ఆనందం కనిపిస్తోంది.వీధి తలుపు తెరచుంటే వచ్హేసా అంటూ దగ్గరకొచ్హి ఇందా అంటూ గారె ముక్కను అరుందతి నోట్లో పెట్టబోయాడు..ఎందుకొచ్హావు?.ముందు బయటకు నడువు..వెంటనే ఒప్పేసుకుంటే లోకువైపోతానని బెట్టు చూపిస్తూ తలను విసురుగా పక్కకు తిప్పుకుంది.దాంతో నోట్లో పెట్టబోతున్న గారె గురి తప్పి ఆమె చెంపను రాసుకుంటూ ఆమె గుండెలపై కట్టుకున్న తువ్వాలు పై పడి కిందికి జారడానికి ఆమె గుండె ఎత్తులు అడ్డు రావడం తో అక్కడే నిలచిపోయింది.పడ్డదాన్ని దులుపుకునే ప్రయత్నం లో ఆమె కట్టుకున్న తువ్వాలు ముడి ఊడి ఆమె కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలా పడింది.దాంతో బాటే ఆమె శరీరం పైనుంచి జారి పడుతున్న గారెను వాడు పట్టుకున్నాడు సరిగ్గా ఆమె తొడలు కలిసే చోట.తనున్న పరిస్థిని గమనించి వాడ్ని దూరం గా తోసేస్తూ అక్కడి నుంచి కదలబోయింది అరుందతి.ఆమె ప్రయత్నాలను సాగనీయకుండా అడ్డుకుంటూ.ఉండు.ఈ గారె రుచిగా ఉందా..లేకా ఈ గారె రుచిగా ఉంటుందా అంటూ వాడు తన ఇంకో చేతిని ఆమె పొత్తికడుపుపై వేసి కింది పాముతూ ఆమె తొడలు కలుసుకునే చోటు ఆపాడు.అరుందతి ఒళ్ళు గగ్గుర్పొడిచింది..ఆ పాటి స్పర్శకే ఒంట్లోని నరాలు పురివిప్పుకుని తరువాతి ప్రస్తావనకు నాంది పలుకడం మొదలెట్టాయి.చీ.దూరం జరుగు.సిగ్గులేకుండా ఏంటది.తినే దాన్ని దేనితో పోలుస్తున్నావు అర్తం పర్తం లేకుండా..అంటూ వాడ్ని దూరం తోయబోయింది అరుందతి.ఒక చేత్తో ఆమె తొడలను వాటేసుకుని కదలకుండా.మరో చేతిలో ఉన్న గారెను నోట్లో వేసుకుని చేతిని కింద పడ్డ తువ్వాలుకు తుడిచాడు.కదలబోతున్న అరుందతి వాడు తొడలను వాటేసుకోవడంతో పట్టుతప్పి కింద పడబోతూ వాడి భుజాలపై చేతులేసి తనను తాను ఆపుకుంది పడకుండా.వాడి భుజాలపై చేతులేయడానికి వంగిన అరుందతి ముందు ఎత్తులు కిందికి వాలి ఊగుతున్నాయి..అదే సమయంలో తలెత్తిన వాడి కళ్ళ ముందు బాగా ముగ్గిన బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళలా నోరూరిస్తూ ఊగుతున్న ఆమె సళ్ళకేసి తన మొహాన్ని రుద్దుతూ ముచ్హికలను నాలుకతో రాపాడించసాగాడు.వాడి భుజంపై కొడుతూ వదలరా.ఇప్పటికి గుర్తొచ్హానా..వదులు.అంటోంది అరుందతి.వాడు మాత్రం తన పని తాను చేసుకు పోతున్నాడు..తువ్వాలుకేసి తుడిచిన చేత్తో ఆమె పిర్రలను తడుముతూ వాటి మద్య చీలికలో వేళ్ళు దూర్చి రాస్తున్నాడు.ఆమె శరీరం వణుకుతోంది.కాస్త నిలదొక్కుకుని తన సళ్ళతో తాండవమాడుతున్న వాడి తలను తోసేసి లేచి నిలబడింది.దాంతో మోకాళ్ళపై ఆమెముందు కూర్చుని ఉన్న వాడి ముఖానికి సరిగ్గా ఆమె కఠి బాగం ఎదురైంది.రెండో చేతినికూడ ఆమె తొడల చుట్టూ వేసి దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె రెండు తొడలు కలిసే చోట మొహాన్ని ఉంచి అదిమి చుప్ మని ముద్దుపెట్టాడు.వదలరా..వదులు.అంటూ వాడి జుట్టు పట్టుకుని లాగుతోంది అరుందతి..ఊహూ..వాడు వినిపించుకునే స్థితిలో లేడు..ఇంక్కాస్త గట్టిగా ఆమె తొడలను వాటేసుకుంటూ రెండు చేతులతో ఆమె పిర్రల్ని ఒడిసిపట్టుకుని తలను ఆమె తొడ లోతుల్లోకి దూర్చాడు.ఆపాటికే చెమర్చిన అరుందతి మదన మందిరం నుంచి మైసూరు శాండల్ వాసనతో కలిసి వస్తున్న కమ్మని మధపు సువాసనను పీలుస్తూ నాలుకను బయటకు తెచ్హి ఆమె నిలువు పెదాలపై సుతారం గా రాసాడు.చిగురుటాకులా వణికింది అరుందతి.వద్దురా.నాకిష్టముండదు అంటోంది కాని ఇంతకు ముందున్న తీవ్రత లేదు ఆమె గొంతులో.వాడు అదే పనిగా ఆమె నిలువు పెదాలను నాకుతూ మద్య మద్యలో గొల్లిని పెదవులతో పట్టి లాగుతూ వెనకవైపు పిర్రల్ని కసితీరా ఇష్టమొచ్హినట్లు పిసికేస్తుంటే అంత వరకు వాడి తలపులతో వేడెక్కిన అరుందతి వాడి తలను తన దిమ్మకేసి అదుముకుంటూ కార్చేసుకుంది .వాడు కారుతున్నదంతా అబగా నాకేస్తూ నాలుకను ఇంక ఆమె పూలోతుల్లోకి గుచ్హుతూ గొల్లిని ముక్కుతో అదుముతున్నాడు.పిర్రలను పిసుకుతూనే వాటిని విడదీసి ఆమె వెనుక వైపు ద్వారాన్ని వేళ్ళతో మీటాడు.కరంటు షాక్ కొట్టినట్లు ఎగిరిపడింది అరుందతి.ఏయ్..చీ..అక్కడ వద్దు.చెయ్ తీ.అంటోంది గాని.వాడ్ని పూర్తిగా ఆపలేక పోతోంది.ముందు పక్క వాడి నోరు చేస్తున్న దాడికి, వెనక పక్క వాడి వేళ్ళు చేస్తున్న అలజడికి మరోసారి అవజేసుకుంటూ కాళ్ళలో పట్టుతప్పి వాడిపైన అలాగే వాలి పోయింది అరుందతి.తన భుజాలపై వాలిన ఆమెను ఎత్తుకుని పైకి లేచి మంచం దగ్గరకెళ్ళి మంచానికి అడ్డంగా పడుకోబెట్టాడు.అరుందతి కళ్ళు మూసుకునే ఉంది.అరుందతి ఉత్చ్వాశ నిశ్వాలకు ఆమె సళ్ళు లయబద్దం గా పైకి కిందికి కదులుతున్నాయి.ఈలోకంలో లేనట్లు పడుకుని ఉన్న అరుందతిని నఖశిఖ పర్యంతం తీరికగా తేరిపార చూసాడు.అబ్బ..ఎంత అందంగా ఉంది.ప్రతిసారీ బలవంతంగా, తొందరలో, చీకట్లో చేయడంతో సరిగ్గా చూసే అవకాశం లేకుండా పోయింది.కళ్ళతో ఆమె అందాలను జుర్రుకుంటున్నాడు వాడు.పసుపు పాలు కలిపినట్లున్న ఆమె పచ్హటి దేహం, కోల ముఖం, కొసదేలిన ముక్కు, సోగ కళ్ళు, నిండైన బుగ్గలు, కొద్దిగా విచ్హుకున్న ఎర్ర గులాభి లాంటి పెదాలు తడి తడిగా మెరుస్తూ చూస్తుంటే కొరుక్కు తినేయాలనిపిస్తున్నాయి.వాడి చూపులు ఇంకొంచం కిందికి దిగాయి.విల్లులా వంగిన భుజాలు, ఇంత వయసొచ్హినా పొంకం తగ్గని సళ్ళు..తేనె రంగుతో మెరుస్తున్న ముచ్హికలు, పల్చటి కడుపు, మద్యలో అందంగా ఉన్న బొడ్డు, సన్నటి నడుము, నున్నటి తొడలు వాటి మద్య రింగులు తిరిగిన వెంట్రుకలతో కప్పబడిన ఆమె మధన మందిరం ఆమెకు కలిగిన బావప్రాప్తికి నిదర్శనంగా తడితడిగా మెరుస్తోంది..గబగబా తన బట్టలు విప్పేసుకున్నాడు.నిటారుగా నిక్కి భూమికి సమాంతరంగా నిలబడింది వాడి మడ్డ డ్రాయర్లోనుంచి బయటకు తీయగానే.అరుందతి పక్కన పడుకుంటూ ఒక చేతిని ఆమె సళ్ళపై వేసాడు.మెల్లగా కళ్ళు తెరచింది అరుందతి.సళ్ళను నిమురుతూ ఆమె ముఖం వైపు చూస్తున్న వాడు ఆమె కళ్ళు తెరవగానే చిన్నగా నవ్వాడు.బదులుగా అరుందతి పెదాలు విచ్హుకున్నాయి.విచ్హుకున్న పెదాలపై తన నోటితో దాడిచేస్తూ ఆమె చేతిని పట్టుకుని తెచ్హి తన గూటంపై వేసాడు.వాడి మడ్డ చుట్టూ ఆమె చేతి వేళ్ళు బిగుసుకున్నాయి.వాడు పెడుతున్న ముద్దు ఎంజాయ్ చేస్తూ మెల్లగా వాడి మడ్డను ఊపసాగింది అరుందతి.వాడు అరుంధతి పెదవులు చప్పరిస్తూ తన నాలుకను తెరచుకున్న ఆమె నోటిలోపలికి పోనిచ్హి మూల మూలలా శోదిస్తున్నాడు.అరుంధతి ఏమీ తక్కువ తినకుండా వాడి నాలుకకు తన నాలుకను అందించి ఆ ముద్దులోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తోంది.సళ్ళను నిమురుతున్న తన చేతిని అలాగే కిందికి జార్చి ఆమె తొడలమద్య కెలకడం మొదలెట్టాడు.ఒకటి రెండు సార్లు వాడు చేస్తున్న పనిని ఆపడానికి అక్కడనుంచి వాడి చేయి తీయడానికి ప్రయత్నించి వాడు మొండిగా మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడికే పోతుండడంతో తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుని తన చేతిలో ఉన్న వాడి మడ్డను ఇంకాస్త గట్టిగా పిసికి ఊపడం వేగం చేసింది అరుంధతి..ఆమె చేతి ఊపులకు వాడి గూటం ఇంకా ఇంకా పెరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది అరుంధతికి.వాడి వేళ్ళు చురుకుగా ఆమె తొడల మద్య కదులుతూ అరుంధతిని ఇంకో రౌండుకు సిద్దం చేస్తున్నాయి.. అరుంధతి పెదవులను వదలి ఆమె మెడ వంపులో ముద్దులు పెడుతూ కిందికి జారాడు..రెండు సళ్ళను చేతులతో నిమిరి ఒక దాన్ని నోట్లో తీసుకుని ముచ్హికను చప్పరిస్తూ మరొక దాన్ని పిసుకుతున్నాడు.ఇస్స్..ష్హ్హ్..ఆ.చిన్నగా మూలుగుతోంది ఆరుంధతి తన శరీరాన్ని వాడికప్పగించేసి.మార్చి ,మార్చి రెండు సళ్ళను చీకి పిసికి వదిలాడు.ఇంకొంచం కిందికి దిగి ఆమె కడుపుపై ముద్దాడాడు..పల్చటి పొట్ట, సుడిగుండం లాంటి బొడ్డులో నాలుక పెట్టి తిప్పుతూ ఆమె తొడలను రాస్తున్నాడు చేత్తో.ఇంకొంచం కిందికి దిగి.అప్రయత్నంగా ఊపిరి బిగపట్టింది అరుంధతి వాడి తరువాతి గమ్యం ఏదో ఊహించుకుంటూ..కాని ఆమె అనుకున్నట్లు పొత్తికడుపు వరకూ ముద్దాడుతూ వచ్హిన వాడు అక్కడనుంచి పక్కకు జరిగి ఆమె నడుమును, తొడలను ముద్దాడుతూ మంచం పైనుంచి కింది వేళ్ళాడదీసిన ఆమె కాళ్ళముందు తన మోకాళ్ళపై కూర్చుంటూ ఆమె పాదలను ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు.చక్కలిగిలి పెట్టినట్లు ఒళ్ళంతా గగుర్పాటుకు లోనైనది అరుంధతికి. పాదాలపై వాడి వెచ్హటి పెదవుల స్పర్శకు, గుచ్హుకుని గిలిగింతలు పెడుతున్న వాడి మూతిమీది మీసాలకు.పాదాల దగ్గరనుంచి ముద్దాడుతూ ఒక కాలిని తీసి తన భుజంపై వేసుకున్నాడు.కుడిచేత్తో ఆరుంధతి తొడల మద్య రాస్తూ, తన ఎడమ భుజంపై ఉన్న ఆరుంధతి కుడికాలిని ముద్దాడుతూ..ఆమె కాలి పిక్కలను మెల్లగా పిసుకుతూ..పిక్కలపై ముద్దెట్టాడు.ఇస్స్..అబ్బా.ఎగిరిపడింది అరుంధతి.కాలి దగ్గరనుంచి తల వరకు జలదరించింది అరుంధతికి ఆ ముద్దుతో.ఎవరో అన్నట్లు స్త్రీ శరీరమంతా కామనాడుల కేంద్రాలే.వాటిని సరిగ్గా మీటి శృతి చేయగలితే.జీవితాంతం అలాంటి వాడికి బానిసగా పడుండి వాడికోసం వాటికోసం ఎంత సాహసమైనా త్యాగమైనా చేయడానికి స్త్రీ వెనుకాడదు..ఇవేమీ తెలియని తెలుసుకోని మగవాళ్ళు.కట్టె కొట్టె తెచ్చె లాగా..ఎత్తడం పెట్టడం కార్చుకోవడంతో సరిపెట్టేసుకుని..కడుపొస్తే అదే మగతనమనుకుంటారు.ఇక కథలోకి వస్తే..కాలి పిక్కను ముద్దాడుతూ ముందుకెళ్ళి మోకాలి వెనుక బాగంపై నాలుకతో సుతారంగా రాస్తూ ముని పళ్ళతో మెల్లగా కొరికాడు..అవ్వ్..కాళ్ళు వణుకుతూ ఉన్న బలమంతా ఏవరో లాగేసినట్లు అయ్యింది అరుంధతికి.రెండో కాలు కూడా తీసి తన ఇంకో భుజంపై వేసుకుని ఆ కాలు ఈ కాలు ముద్దాడుతూ.మెత్తటి ఆమె తొడలకేసి తన మొహాన్ని రుద్దుతూ..నోటిని అదుముతూ.కనుపించిన చోటల్లా ముద్దులు పెడుతూ.కొరుకుతూ.చివరగా ఆమె తొడల మద్య మొహాన్ని ఉంచి అదిమాడు.అప్పటికే కారిపోతున్న రసాలతో అరుంధతి మొలంతా చిత్తడి చిత్తడిగా ఉంది.అక్కడినుంచి వస్తున్న మదపు వాసనను పీల్చుకుంటూ..చుప్ మని ముద్దెట్టాడు వాడు. తట్టుకోలేక లేవబోతున్న అరుంధతిని అలాగే మంచంపై అదిమిపెడుతూ ఆమె నిలువు పెదాలను తన నోటితో కప్పేసి ఆమె రసాలను నాకుతూ..రెండు చేతులతో అరుంధతి పిర్రలను పట్టి దగ్గరకు లాక్కుంటూ, తొడలను వాటేసుకుని మొహాన్ని ఇంకా గట్టిగా ఆమె దిమ్మకేసి అదుముతూ ఆమె నరాలను తోడెయ్యసాగాడు.ఆహ్.ఔచ్.పన్ను గుచ్హుకుంటోదీఇ.ఈ..స్స్స్.ఆ.అంటూ వాడి చేతుల్లో మెలికెలు తిరిగిపోతోంది అరుంధతి.కింద పక్క నాకుతూనే తొడలను చుట్టి చేతుల్ని పైకి తెచ్హి ఆమె సళ్ళపై వేసాడు..వాడి చేతులపై తన చేతులు వేసి తన సళ్ళకేసి బలంగా అదుముకోసాగింది అరుంధతి..ఆమె పూకు లోపల నాలుకతో కెలకడం మానేసి పైనున్న బొడిపను పెదవులతో పట్టి లాగి వదిలి నాలుకతో రాపాడిస్తుంటే కారిపోయింది అరుంధతికి.గబగబా సళ్ళపైనున్న చేతుల్ని తీసేసి కారుతున్న ఆమె రసాల్ని తన ఉమ్ముతో కలిపి ఆమె పిర్రల గాడిలో పోనిస్తూ ఆమె గుద్ద బొక్కను రుద్దసాగాడు.ఏయ్..చీ..వద్దు..అంటూ లేవబోయింది అరుంధతి.తలెత్తి ఏంకాదులే అంటూ మళ్ళీ తన పని కొనసాగించాడు వాడు.స్స్స్.వద్దురా..బలహీనంగా పలికింది ఆరుంధతి గొంతు.వద్దని చెప్పడమైతే చెప్పింది గాని.ఓపిక లేదు అరుంధతికి గట్టిగా ప్రతిఘటించడానికి.అప్పటి వరకూ అయిన పులకరింపులకు అలాగే కళ్ళు మూసుకుని పడుకుండిపోయింది.వాడి వేళ్ళు గుదద్వారానికి తగిలినప్పుడల్లా అదోలాంటి జలదరింపుతో గునుస్తూ.ఆ.చాలు.వదిలై.ఇంకానా.ఆహ్.వద్దురా.ఏం చేస్తున్నావ్..అంటూ పిచ్హిగా ఏదో గొణుగుతోంది. ఒక పక్క ఆమె పూకును వదలకుండా నాకుతూ మరో పక్క తన ఎడమ చేతి బొటన వేలితో బొడిపను రుద్దుతూ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మెల్లగా ఆమె గుదద్వారంలోకి తోయసాగాడు.వద్దు.గలీజు.అంటూ కదులుతున్న అరుంధతిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వేలి మొదటి గణుపు వరకూ లోపలికి తోసాడుPowered by WPeMaticotelugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
Powered by WPeMatico

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories